Bokningsvillkor

Angskar_badet_JL_pse.jpg
Badlagunen i Ängskärs havscamping är mycket barnvänlig. Foto: Jan Lundqvist

In/utcheckning

Du får i regel disponera stugan från kl. 15.00 ankomstdagen till kl. 12.00 avresedagen. För campingtomt gäller utcheckning kl. 12.00 och incheckning 14.00. Vid händelse som ligger utanför vår kontroll förbehåller vi oss rätten att flytta dig till likvärdigt boende.

När blir min bokning bindande?

Vid bokning utfärdas en bokningsbekräftelse av Ängskärs camping som sändes till dig som har gjort bokningen. Din bokning blir bindande när du fått bekräftelsen samt betalat ett procentuellt förskott, då sådan ska erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran. 

När ska jag betala?

Förskottet inbetalats senast 14 dagar efter att du som gäst har fått bokningensbekräftelsen/fakturan. Förskottet är 20 procent av den totala hyresavgiften, men lägst 100kr. Förskottet avräknas från slutlikviden. Senast 30 dagar innan ankomst skall slutlikvid betalas för bokningen. För långtidscamping ska hela avgiften vara erlagd till säsongsstart. Här erbjuds möjlighet att dela upp betalningen på två tillfällen.

Bokning gjorda senare än 40 dagar innan ankomst skall betalas till fullo senast 14 dagar efter att du som gäst har fått bokningensbekräftelsen/fakturan.

Vid direktincheckning utan föregående bokning tillämpas betalning i efterskott. För stugor krävs betalning i förskott.

Vad händer om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbeställs bokningen mer än 40 dagar innan ankomsten återbetalas förskottet med avdrag för en administrativ avgift på 200kr. Avbeställes bokningen senare än vad som ovan angivits men tidigare än 14 dagar före ankomsten måste 50% av totalhyran betalas. Avbeställes bokningen 14 dagar eller senare måste 90 % av totalhyran betalas. Sker ingen avbeställning och det bokade objektet inte tas i anspråk av dig som har bokat har campingplatsen rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för bokningen. Ändringar som innebär annan tidpunkt eller objekt är att betrakta som avbeställning och ny bokning.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd kan erhållas och gäller vid sjukdom fram till dagen före ankomst. Kostnaden är 125kr för bokning av stuga som omfattar fler än 3 dagar och 60kr för bokning som omfattar kortare tid. För campingtomt är avbeställningsavgiften 60kr. Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokningstillfället för att gälla. Om du tecknar avbeställningsskydd kan du avboka fram till och med dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och administrativ avgift (200kr) tillbaka enbart  i samband med akut sjukdom eller olycksfall som drabbar dig själv, maka, sambo, familj eller medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret och som kan styrkas av läkarintyg, myndighet eller försäkringsbolag.

Vilka rättigheter har jag som gäst?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig likvärdigt hyresobjekt, har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel, som uppstår under din vistelse, bör du anmäla omgående så att vi kan rätta till dem.

Vilka skyldigheter har jag som gäst?

Du ansvarar för att läsa igenom din bokningsbekräftelse och säkerställa att datum och objektnummer stämmer.

Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på stugan och dess inventarier/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du ansvarar också för att alla som bor eller befinner sig på din plats/stuga följer campingens ordningsregler vad gäller tystnad m.m. Bryter du mot ordningsreglerna har vi rätt att ta ut en störningsavgift som motsvarar de kostnader vi pålagts i samband med detta.

Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om du inte gör detta kommer städning att utföras på din bekostnad.

Vilka försäkringar gäller?

Du som gäst ombesörjer själv det skydd du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. Har du checkat in med giltigt Camping Key Europe gäller särskild försäkring vid olycksfall på platsen.