Sweden  English 

Tunåsen - Högsta punkt i gamla Uppsala

Två personer sitter vid rastbänk med utsikt mot Gamla Uppsala kyrka.
Foto: Emelie Runfeldt.
Nässelfjäril på blommande lila backtimjan.
Blommande backtimjan. Foto: Gillis Aronsson.

Uppsala kommun, utsikt, blommor, Uppsalaåsen

Tunåsen är en del av Uppsalaåsen och ca 30 meter hög. När du tagit dig upp till toppen längs den ganska lång stigning belönas du med fantastiska vyer över Uppsala och omgivande lerslätter. Åt söder ser du Uppsala domkyrka i fjärran och åt nordost får du en fin vy av Gamla Uppsala kyrka.

Picknick
Tunåsen är en perfekt plats för en picknick, med utsikt! På toppen finns fikabord och gott om plats för picknickfilten. 

Blommor
Rullstensåsar är torra platser, i alla fall i ytan. Och eftersom det funnits betesdjur på åsen, under kanske så lång tid som 100 år tillbaka, finns här en speciell torrbacksflora. På Tunåsens sluttningar kan du bland annat se tjärblomster, backtimjan, backsippor och den exklusiva axveronikan. Växterna är i sin tur värdefulla för fjärilar och andra insekter.

En bra utgångspunkt för besöket är Gamla Uppsala med både Gamla Uppsala museum och Disagården.

Service
Fikabord, parkering vid Kungshögarna, 1 km bort. En mindre parkering finns längs väg 600 (gamla E4:an) på sydvästra kanten om åsen.


Utsikt Picknick Blommor Nära Uppsala Ta bussen Smultronställe

Förvaltare och skötselansvarig

Uppsala kommun

Hitta hit

Tunåsen ligger alldeles söder om Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Läs mer..


Dokument