Sweden  English 

Trollskogen i Stadsskogens naturreservat

Mossig trädstam.
Foto: Agnetha Säfsten
Person vandrar längs bred stig genom Stadsskogen.
Foto: Karolina Vessby.
Foto: Emelie Runfeldt.

Uppsala kommun, skog i staden

En trollskog mitt i staden! Vandra längs trollstigen och känn hur du förflyttas till sagornas värld. Marken täcks av en mjuk mossmatta. Var det inte något som rörde sig där bakom trädet? Vågar du vika av från stigen kan du gå på jakt efter bär eller svamp!

Trollskogen är en del av Stadsskogens naturreservat. Sedan slutet av 60-talet har Trollskogen fått sköta sig själv. Döda träd lämnas kvar på marken till glädje för skalbaggar och andra insekter. Ingen avverkning sker. Nu håller platsen på att utvecklas till en riktig naturskog.

Ut och gå
För att hitta till trollskogen behöver du ta med dig en karta från parkeringen. 

Trollstigen som går genom Trollskogen är bara 250 m lång. Men i stigens båda ändar ansluter andra av stigar. I Stadsskogens naturreservat finns ett nät av stigar för promenad och cykling. Från parkeringen vid Gläntan kan du vandra längs Linnéstigen fram till utkanten av Trollskogen. Linnéstigen fortsätter därefter mot Hågadalen.

Tillgänglighet
Alla Stadsskogens stigar är lättgångna och lämpliga för cykling eller promenad med barnvagn. Även rullstolar tar sig fram.

Service
Parkering vid Gläntan längs Norbyvägen och i korsningen Kåbovägen/ Artillerigatan. Vid båda parkeringarna finns handikapplatser.

Rastplatser och eldstäder finns inte i Trollskogen, men däremot på andra platser i Stadsskogen.


Barnvagnsvänligt Barnvänligt Handikappanpassningar Nära Uppsala Skog Ta bussen Ut och gå Smultronställe Naturreservat

Hitta hit

Trollskogen ligger mitt i naturreservatet Stadsskogen i Uppsala.

Läs mer..


Dokument