Sweden  English 

Tedaröns naturreservat

Visa alla områden - Tedarön - ctl00_cph1_mainimg
Hägg. Foto: Jan Lundqvist.
hagtorn_Tedaron_2013_MA.JPG
Foto: Martin Amcoff
HolmuddenTedaron_AW.JPG
Holmudden. Foto: Anett Wass

Enköpings kommun, betesmarker, lundartad lövskog, rikt fågelliv

Det är spännande att kliva i land på Tedarön i Hjulstafjärden. Hit tar du dig bara med egen båt.

Mälarlandskap
Runt den kilometerstora och variationsrika ön går en stig som leder dig genom ädellövskog med tandrot och trolldruva, över hällar med fin utsikt, förbi komiskt formade tallar och under hasselbuketter. Trolldruvans skira vita blomster doftar fläderlikt när du går nära. Grova ekar är det gott om, både levande och döda. 

De fina släta badklipporna, den rika floran och det sjungande fågellivet på ön gör Tedarön till en riktig pärla. Att platsen varit omtyckt under mycket lång tid tyder de gamla gravfälten på. Idag finns endast Tedarötorp kvar som bosättning. De äldsta husen där är troligtvis från sent 1700-tal.

På Tedarön finns tre rastplatser med eldstäder och soptunnor.

Service
Informationsskyltar, eldstäder. Du får tälta på Holmudden längst i väster.


Paddla och ro Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

Upplandsstiftelsen i samverkan med Enköpings kommun

Hitta hit

Tedarön ligger i Hjulstafjärden, 1,5 mil sydväst om Enköping.

Läs mer..