Sweden  English 

Tallarna i Kronparken

Grodperspektiv på en grov gammal tall.
Foto: Emelie Runfeldt.
Person vandrar genom Kronparken.
Foto: Emelie Runfeldt.

Uppsala kommun, Upplands grövsta tall, stigar

Vandra i en pelarsal av höga, grova tallar. Gå in en bit i skogen, luta huvudet bakåt och titta upp mot de mäktiga tallarnas kronor. Här på den sandiga jorden intill Uppsalaåsen växer tallar som är över 350 år gamla.

Kronparken är inhägnad, men det finns många grindar där du kan komma in och ut. Flera lättvandrade stigar leder dig in i tallskogen där 20 små informationsskyltar berättar om växterna, djuren och parkens historia. En av skyltarna står vid länets grövsta tall! Karta över stigar och sevärdheter finns vid parkens entré, vid Ångströmlaboratoriet, och längs Soldathemsvägen väster om Dag Hammarskjölds väg.

Genom Kronparken går också Gula stigen. Den startar vid Studenternas IP och fortsätter ner till Skarholmen, totalt 10 km. Från Skarholmen kan du ta bussen tillbaka till Uppsala.

Tillgänglighet
Området är inte anpassat för personer med funktionsnedsättning, men Gula stigen som går genom skogen är stor och bred. Både barnvagnar och rullstolar tar sig fram.

Service
Betalparkering vid Ångströmlaboratoriet, parkering nordväst om parken, informationsskyltar.

Lite historia
Man tror att de äldsta tallarna i Kronparken kan vara planterade av Olof Rudbeck d.ä. omkring 1680. Varför är tallarna så stora och grova just här? Under århundradena har områdets använts som betesmark och militärt övningsområde. Djur och militärer har slitit på marken som hållits öppen och fri från gran och sly. Detta har gynnat den konkurrenskänsliga tallen.


Barnvagnsvänligt Nära Uppsala Ta bussen Ut och gå Handikappanpassningar Barnvänligt Geocaching Smultronställe

Förvaltning och skötselansvarig

Uppsala kommun 
 

Hitta hit

Kronparken ligger ca 2 km söder om
Uppsala C.

Läs mer..


Vad gäller i området?

Allemansrätten gäller i Kronparken.

Förvaltare:
Uppsala kommun

Dokument