Sweden  English 

Svanhusskogen naturreservat

Gammal trädstam täckt av grön mossa.
Foto: Gillis Aronsson.
Närbild på den brun-lila svampen violgubbe.
Violgubbe, sen sällsynt svamp som växer i Svanhusskogen. Foto: Gillis Aronsson.

Uppsala kommun, naturskog, stigslinga

AKTUELLT!

Undvik besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Det finns en stor risk för fallande träd.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre finns det många döda granar i reservatet. Detta innebär en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Svanhusskogenär ett område med vildvuxen skog och blockrik terräng. Tack vare att den gamla damen Signe inte ville sälja sin skog finns just här riktigt gammal skog kvar. Bland tallarna och granarna ligger små mossar, kärr och lövlundar utspridda. På en karta över området syns massor av R som visar att här finns gott om fornlämningar. De flesta är flera tusen år gamla gravrösen. Från parkeringen leder en 3,6 km lång stigslinga dig runt genom skogen. Ta på ordentliga skor och packa gärna ned en kikare.

När du gått dig varm längs stigslingan väntar kanske lite närkontakt med sjön Vällen i form av ett bad vid badplatsen strax söder om reservatet.

Service
Informationsskylt vid parkeringen, stigslinga.

Naturreservat utvidgas och får nytt namn Länsstyrelsen beslutade den 24 november 2014 att bilda naturreservatet Svanhusskogen när tidigare naturreservatet Ola utvidgas med Olas skifte. Naturreservatet Svanhusskogen blir därmed ett av länets större skogsreservat på ca 350 ha.


Skog Ut och gå Naturreservat

Förvaltare och skötselansvarig

Upplandsstiftelsen


Hitta hit

Med bil: Från väg 288 viker du av in på väg 661 mot Hallstavik strax öster om Gåvsta. 2,5 mil senare svänger du vänster, sista avfarten innan du passerar över sjön Vällen. Parkeringen plogas inte regelbundet vintertid.

Med buss: Ta regionbussen till hållplats Holmsberg. Härifrån är det ca 1,5 km promenad fram till reservatet.

Sök bussnummer och tidtabell


Läs mer

Upplandsstiftelsen äger och förvaltar Svanhusskogen naturreservat. Läs mer under
Våra områden

Länsstyrelsens hemsida.

Vad gäller i området?

Svanhusskogen är ett naturreservat.
Läs om vad som gäller i området.