Sweden  English 

Östra Tvärnö

Ostra_Tvarno_BGo_.jpg
Foto: Berndt Godin.
Visa alla områden - Östra Tvärnö - ctl00_cph1_Image2
Adam och Eva. Foto: Anett Persson.
Visa alla områden - Östra Tvärnö - ctl00_cph1_Image1
Foto: Anett Persson.
Visa alla områden - Östra Tvärnö - ctl00_cph1_Image3
Foto: Martin Amcoff.

Östhammars kommun, stigar, hav, beteshagar, grillplats

AKTUELLT
Nu under vintern finns anlagda skidspår i området. Vi vill uppmana alla som besöker området till fots att inte gå i skidspåren!

Om reservatet
Gå på upptäcktsfärd i ett ålderdomligt jordbrukslandskap med spännande historia.

Krama de grova ekarna och beundra de blomsterrika hagarna. Följ stigarna ner till havsviken.

Naturreservatet Östra Tvärnö består av två delar på varsin sida av Mellangården. Från parkeringen kan du följa stigen genom hagarna ut till Näsudden, 1,8 km. Där hittar du en vackert belägen rastplats med eldstad och utsikt över havet. Östra Tvärnö omges av en skyddande skärgård, men det är inte långt ut till öppet hav.

Vill du njuta av en picknick på en filt i gröngräset finns det vackra hagmarker vid Mellangården. Tänk bara på att det ofta är kor i hagen under den gröna säsongen.

Blommor
Vandra genom hagarna och titta närmare på alla blommor. Jorden är kalkrik och marken är starkt påverkad av djur som betat och trampat omkring under långa tider. Det gynnar många ovanliga växter.

Håll utkik efter den vackra orkidén Adam och Eva! Det är en ganska vanlig växt längs Upplands kuster. Vid områdets entré vid vägen finns ett blädderblock som beskriver de vanligaste blommorna i text och bild.

Ut och gå
Vandra genom hällmarkstallskog, där de äldsta träden är över 200 år gamla, längs de gamla skolvägarna Myravägen och Bergavägen. På morgonen brukade skolbarnen samlas vid Norrgården för att göra sällskap genom skogen.

Idag kommer du på skolstigarna 400 m norr om parkeringen. Följ skyltarna mot Myravägen och Bergavägen. Stigen delar sig efter ett tag och du kan välja antingen Myravägen eller Bergavägen. Båda är drygt en kilometer långa och leder fram till den gamla skolan. Själva skolhuset hittar du om du följer landsvägen till höger när du kommer ut ur skogen. Stigarna, särskilt Myravägen, kan vara blöta.

Stigslinga och Näsudden
En 3,3 km lång rundslinga går från Mellangården till parkeringen genom östra delen av reservatet, förbi rastplatsen vid Näsudden. Rastplatsen, med eldstad, ligger fint vid havsstranden. Det är 1,8 km till Näsudden från parkeringen. Vandringen går genom skog och beteshagar och är något stenig och ibland blöt och lerig. Stigen markeras med röd färg.  

Service
Parkering med plats för ca 4 bilar, eldstad med vedförråd ute på Näsudden, rastbord vid första entrén vid Mellangården och i närheten av parkeringen, övernattnings-möjligheter på Mellangården. Toalett saknas i området. Det är tillåget att tälta i naturreservatet, var dock beredd på att det ofta går kor eller får i hagarna.

Parkering
Parkering på reservatsparkering. Tänk på att inte stå på brukningsvägar eller vallar/åkrar.


Läs mer..

Blommor Grilla Picknick Ta bussen Ut och gå Smultronställe Naturreservat Havskontakt

Förvaltare

Upplandsstiftelsen

Hitta hit

Tvärnö ligger sydost om Östhammar, på östra sidan av Östhammarsfjärden.

Läs mer..


Läs mer

Upplandsstiftelsen förvaltar Östra Tvärnö naturreservat. Läs mer på sidan
Våra områden

Länsstyrelsen

Mellangården

Vad gäller i området?

Östra Tvärnö är ett naturreservat.

Du är välkommen att:

  • Fiska fritt med handredskap.
  • Plocka bär och matsvamp
  • Tälta

Det är inte tillåtet att:

  • Plocka det som växer, med undantag av bär och matsvamp
  • Elda annat än i den iordningställda eldstaden.
Dokument