Sweden  English 

Östa stränder

Attaflackig_praktbagge.jpg
Åttafläckig praktbagge. Foto: Christian Fischer, Wikimedia commons.
Stranden_Osta_ER_.jpg
Det finns flera eldstäder och vindskydd längs stränderna i Östa. Foto: Emelie Runfeldt
osta_strand_tall_KV.jpg
Spännande tallrötter på Östastranden. Foto: Karolina Vessby

Heby kommun, knotiga tallar på lång sandstrand

De stora tallarna tycks klamra sig fast vid sanden i Östa. Åk hit för att bada eller vandra längs de kilometerlånga stränderna och titta på de imponerande tallarna. 

Vandra längs stranden
Naturreservatet Östa gränsar till Dalälven och Färnebofjärdens nationalpark. Sandstränderna sträcker sig längs norra och västra delen av reservatet. Totalt 5 km! Här är det fint att bada och promenera barfota i sanden. Själva smultronstället ligger på den nordliga udden av Östahalvön.

På de torra markerna längs Östas norra strand, växer gamla knotiga tallar. En del av tallarnas rötter har små kläckhål efter den sällsynta och vackra skalbaggen åttafläckig praktbagge. Skalbaggen är helt beroende av gamla tallar som står fritt så att solen kan värma upp stammar och rötter. 

Mer att göra i Östa naturreservat
Östa naturreservat är ett stort område med omväxlande natur och möjlighet till olika typer av rekreation och friluftsliv. Här finns ytterligare ett smultronställe: Fågeltorn på Stormossen, flera vandringsstigar, camping och fina bär- och svampskogar. 

Service vid Östas norra strand
Rastbord, eldstad och vindskydd mitt på den norra stranden. Badplats, parkering 200 m från stranden.
Det finns flera eldstäder och rastplatser längs standen, se kartan i menyn till höger.


Bada Barnvänligt Ut och gå Smultronställe Naturreservat

Skötselansvarig

Heby kommun

Hitta hit

Östas norra strand ligger i Östa naturreservat, väster om Tärnsjö.

Läs mer..


Vad gäller i området?

Östa är ett naturreservat


Du är välkommen att:

  • Plocka bär och svamp för husbehov


Det är inte tillåtet att:

  • Tälta, annat än på campingen
  • Göra upp eld, annat än vid iordninggjorda eldstäder.


Fullständiga föreskrifter finns i reservatsbeslutet som du hittar på Heby kommuns hemsida