Sweden  English 

Ljusbäcksleden

Ljusbacksleden_skog_KV.JPG
Djupa skogar längs Ljusbäcksleden. Foto: Karolina Vessby
Ljusbacksleden_vandrare5_KV_beskuren.jpg
På väg mot Tärnsjö. Foto: Karolina Vessby
Ljusbacksleden_guidning2_KV_.JPG
Nu närmar vi oss brudeken... Guidning längs leden. Foto: Karolina Vessby
Ljusbacksleden_vandrare_7okt_KV_.JPG
Foto: Karolina Vessby

Heby kommun, vandringsled, Östa naturreservat

Följ med på vandring från Dalälvens strand över stock och sten in i storskogen i Östa naturreservat. Vidare på spänger över öppna älvängarna och på grusvägar förbi gårdar fram till Nora kyrka i Tärnsjö.

Ljusbäcksleden är en gammal led som rustats och som nu gör det möjligt att vandra genom Dalälvslandskapet från Östa naturreservat till Tärnsjö och vidare längs kyrkstigen upp till Skekarsbo i utkanten av Färnebofjärdens nationalpark. 

Utgångspunkten är Gröna Kunskapshuset i Östa, ett hus fullt med information om naturen kring Dalälven som drivs ideellt. Slutpunkten är, som sagt, Nora kyrka.

Hela leden är 9 km lång och beräkna att själva vandrandet tar minst 3-4 timmar i raskt tempo. Lägg till tid för raster. Ljusbäcksleden är del av Upplandsleden, läs mer under Etapp 19-20 Skekarsbo-Östa.


  • bild
    Upplandsleden, Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika...

Hitta hit
Startpunkter är antingen vid Gröna Kunskapshuset i Östa naturreservat eller vid Nora kykra i Tärnsjö.  Skyltning mot Östa finns från väg 56 söder om Tärnsjö.