Sweden  English 

Lingnåre kulturreservat

Två personer läser på informationsskylt vid en runsten.
Foto: Berndt Godin.
Närbild på gullviva.
I ladan finns en utställing om Lingåre och Hållnäs förr och nu. Foto: Karolina Vessby
Två personer hälsar på ett får.
Fåren håller markerna öppna. Foto: Berndt Godin.
lingnare_stigen_SA_72.jpg
Följ stigen och lär dig mer om tider som flytt. Foto: Sara Arvidsson

Tierps kommun, kulturlandskap, fornlämningar

Lingnåre på Hållnäshalvön är ett av Upplands två kulturreservat. Här har människor levt och brukat jorden ända sedan vikingatiden. Då låg området vid en havsvik, men idag är det en bit till vattnet. Hagmarkerna och skogen bär fortfarande spår från forntida bönder.

Gå gärna vikingastigen. Följ de rödmålade stolparna in i historien, förbi gravhögar, odlingsrösen och en runsten. Vikingastigen är 0,7 km lång och går genom hagar med betesdjur. Ta gärna med matsäck och duka upp en picknick bland liljekonvaljer, gullvivor och smultron. Ett par bänkar finns längs stigen.

Passa också på att besöka ladan vid parkeringen. Här finns en utställning om Lingnåres landskap och historia.


Läs mer..

Barnvänligt Picknick Blommor Ta bussen Smultronställe Handikappanpassningar

Förvaltare

Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet

Hitta hit

Lingnåre ligger ca 2,5 km väster om Hållnäs kyrka.

Läs mer..


Läs mer

Utökad information om Lingnåre

Upplandsstiftelsen förvaltar Lingnåre tillsammans med Länsstyrelsen. Läs mer på sidan Våra områden
 

Läs mer om Hållnäs

Vad gäller i området?

Lingnåre är ett kulturreservat med särskilda föreskrifter.
Du är välkommen att:

  • Vandra genom beteshagarna, men du måste visa hänsyn mot djuren. 
  • Plocka, men inte gräva upp, blommor.

Det är inte tillåtet att:

  • Tälta.
  • Elda.
  • Samla in insekter och ryggradslösa djur.
Dokument