Sweden  English 

Ledskär

Ledskar_skadare_tornet_KV_.JPG
Fågelskådare på strandängen. Foto: Karolina Vessby
skrantarna_UL.jpg
Skräntärna. Foto: Ulrik Lötberg
Fladentornet.
Fladentornet. Foto: Berndt Godin
BarnbryggaLedskar_KV_.JPG
Brygga vid hamnen. Foto: Karolina Vessby

Tierps kommun, fågeltorn, strandängar

Vid Ledskär möts du av stora öppna strandängar med betande kor, enar och havtornsbuskar. Ofta myllrar det av fåglar som rastar här under flyttsäsongen vår och höst.

Ta med en kikare och vandra ut till Ledskärstornet på strandängen, ströva längs tigarna vid Fladen eller stanna vid Ledskärs småbåtshamn. Slå dig ner med din matsäck och titta ut över vikens grunda vatten. 

Fåglar
Ledskär är en av Mellansveriges bästa och viktigaste fågellokaler. I den lugna grunda havsviken, omgiven av betade strandängar, trivs stjärtand, skräntärna, trana, sädgås och rödbena. Flera rovfåglar finns också i området. Har du tur får du se en fiskgjuse, lärkfalk eller en havsörn sväva högt uppe i skyn.

Ta med en kikare för att kunna se fåglarna ordentligt. Vid Ledskär finns tre bra platser för fågelskådning:

1. Ledskärstornet på strandängen

2. Fladentornet. 1,5 m högt med en rymlig plattform.

3. Hamnen med utsikt över viken.

Ledskär passar bra för barnfamiljer med lite större barn som tycker det är spännande att besöka fågeltornen. Vid strandängen finns en mycket enkel stuga som går att boka för övernattning.

Stigarna vid Ledskär
Från första parkeringen går en 300 m lång lättgången stig ut till Ledskärstornet på strandängen. Under våren kan det vara ganska blött. Området norr om stigen är fågelskyddsområde. Här får du inte vistas mellan 1/4 och 31/7. 

Om man fortsätter längs vägen kommer man till hamnen, där det också finns parkering.

Från grusvägen, mitt emellan de två parkeringarna, går en stig ut till Fladentornet, 200 m. Från Fladentornet kan du fortsätta på stigen genom skogen och komma ut vid parkeringen vid Ledskärs småbåtshamn. Du kan också göra en avstickare ut till plattformen vid Kilholmarna som är en rastplats med utsikt över Fladen.


Läs mer..

Fåglar Grilla Barnvänligt Ta bussen Smultronställe

Förvaltare

Upplandsstiftelsen

Hitta hit

Ledskär ligger ca 90 km norr om Uppsala mellan Skärplinge och Karlholms bruk.

Läs mer..


Övernatta i Ledskärsstugan

Det finns en övernattningsstuga i området. Läs mer om hur du bokar under Våra naturområden.

Mer information

Utökad information om Ledskär

Upplandsstiftelsen förvaltar Ledskär tillsammans med privata markägare. Läs mer på sidan Våra områden

Tierps kommun
Upplands Ornitologiska Förening

Vad gäller i området?

Större delen av ängarna vid Ledskärsviken är fågelskyddsområdet. Mellan den 1/4 och 31/7 får du inte vistas där. Stigen ut till Ledskärstornet går utanför fågelskyddsområdet.