Sweden  English 

Långalmastigen

Fjäril på en blomma vid vägkanten.
Foto: Anett Persson.
Grusväg som slingrar sig fram förbi ängs- och hagmarker.
Foto: Anett Persson.

Östhammars kommun, stig genom vackert roslagslandskap

Genom skog och hagar i vackra Roslagen slingrar sig Långalmastigen. En vandring längs denna stig är 5-6 km lång och du går mestadels på väg eller skogsväg. Men vissa delar är skogsstig. Du kan även gå stigslingan runt Lösholmen, där två rastbord finns utplacerade längs med stigen. Enbart denna slinga är 2 km lång.

Det tar runt två timmar att gå hela sträckan på 6 km i normalt tempo. Vill du lära dig mer om vad du ser längs stigen ska du ladda ner foldern här intill. I den finner du intressant information om platser du passerar under din vandring.

Långalmastigen är ett lokalt initiativ. Man vill underlätta för både boende och besökare att hitta ut till den vackra naturen kring Långalma. Stigen har finansierats av Upplandsstiftelsen, Världsnaturfonden WWF samt Lokala naturvårdssatsningen i samarbete med Östhammars kommun.

Service
Parkeringsplats, rastbord

 


 


Blommor Ta bussen Ut och gå

Förvaltare

Upplandsstiftelsen

Hitta hit

Långalmastigen utgår från Långalma skola på Söderön utanför Östhammar.

Läs mer..