Sweden  English 

Kyrkspången

KyrkstigenTarnsjo_BGo__13.jpg
Kyrkspången över Nordmyran. Foto: Berndt Godin.
IMG_5402_Heby_PS_20100923.jpg
Fågeltornet i norra änden av kyrkspången. Foto: Per Stolpe.
Hagudden_KV.JPG
Eldkojan vid Hagudden. Foto: Karolina Vessby

Heby kommun, 660 m lång spång över Nordmyran

Sedan urminnes tider har det funnits spång över Nordmyran. Spången utgjorde en del av den kyrkstig som boende i området tog när de skulle till Tärnsjö för ärenden eller gudstjänst i kyrkan. Varje markägare hade ansvar för sin del av spången.

År 1931 utplånades spången helt vid den stora vårfloden, så år 1975 byggdes en ny 660 m lång spång över myran. Hösten 2001 såg man att kyrkstigen och kyrkspången behövde rustas igen och tre år och många ideella timmar senare fanns en ny spång på plats.

Det är en upplevelse att ge sig ut på träplankorna som leder över det vidsträckta öppna våtmarksområdet. Kyrkspången är så pass bred att både barnvagnar och rullstolar får plats. Smultronstället ligger vid Hagudden i södra delen av spången. Här finns en rast- och grillplats omgiven av några gamla ekar. I norra änden av spången finns ett högt fågeltorn, vindskydd och eldstad. Från tornet har du fin utsikt över våtmarken och dess fågelliv.

Gräset på Nordmyran slås varje år med traktor. Det gynnar fåglar som häckar i området, t ex storspov, brun kärrhök och tranor. Många andra fåglar rastar också här under sin flyttperiod.

Hela Kyrkstigen är 9 km lång och går mellan Skekarsbo och Nora kyrka, i Tärnsjö. Den är en del av Upplandsledens västligaste sträckning. Klicka på länken till höger för att läsa mer om Kyrkstigen.

Service
Handikappanpassad spång. Torrtoalett (ej handikappanpassad), eldstad och vindskydd vid Hagudden i södra änden av spången. Torrtoalett (ej handikappanpassad), eldstad, litet vindskydd och fågeltorn vid Österbo i norra änden av spången. För den som har svårt att gå finns möjlighet att åka bil från kyrkan längs den första delen av kyrkstigen ner till en vändplan ca 300 m från Hagudden och följa grusvägen ända fram.


Barnvagnsvänligt Barnvänligt Fåglar Grilla Handikappanpassningar Utsikt Smultronställe

  • bild
    Upplandsleden, Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. En vandring ger dig rika...

Förvaltare

Nora församling

Hitta hit

Parkera vid Nora kyrka, i Tärnsjö. Därifrån är det ca 1 km promenad till smultronstället vid Hagudden. Följ kyrkstigen.

Läs mer..