Sweden  English 

Hummelfjärd i Tallparken

Hummelfjard_fikabord_KV.jpg
Rastplatsen vid Hummelfjärd skymtar. Foto: Karolina Vessby
Hummelfjard_stig_KV.jpg
Stig genom Tallparken ner till fjärden. Foto: Karolina Vessby
Hummelfjard_invigning2.jpg
Här finns hårdgjorda stigar som gör det lättare att ta sig fram. Foto: Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson
Eldstad_Hummelfjard.jpg
Eldstaden vid gröna bron. Foto: Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson

Hummelfjärd är en liten sjö i utkanten av Öregrund. Fjärden ligger i Talllparken, alldeles vid havet. Stigar leder genom området ner mot fjärden. Fisk vandrar höst och vår mellan fjärden och havet. Framförallt gäddor och mörtar leker här. Ynglen trivs i det skyddade varma vattnet.

Stigar och rastplatser
Den gröna bron och rastplatsen vid bron är Hummelfjärds nav. Här är fint även när vinden ligger på från havet och här finns eldstad och rastbord. Ytterligare rastplatser och en eldstad finns längs den strandnära stigen. Du kan också följa stigar från den gröna bron längs bäcken ner mot havet och klipporna. 

Hummelfjärd är ett bra ställe att ta med barnvagnen till. De lite större barnen får meta i fjärden.

Från tennisbanorna följer du vit markering ca 300 m ner mot fjärden, varifrån du ser den gröna bron.

Service och regler
Två eldstäder finns vid fjärden. Vid tre olika platser finns rastbord. Från Hummelfjärden går grusväg mot den gröna bron. Många stigar leder runt i Tallparken. Här finns också havsbad. Informationstavlor finns vid gröna bron och där bäcken leder ut i havet.

Barn upp till 15 år får meta i fjärden året runt, utom just i maj månad. Under maj ska fiskarna få vara helt i fred.

Tillgänglighet
Stigen från tennisbanorna ner mot den gröna bron och rastplatsen är hårdgjord men lutar bitvis något. Den lämpar sig väl för rullator eller permobil, men kan vara svår att ta sig fram på med rullstol. Detsamma gäller även grusvägen från Hummelfjärdsvägen, som har en något större lutning. 

 


Barnvagnsvänligt Grilla Handikappanpassningar Ta bussen Havskontakt

Hitta hit

Med bil:

Hummelfjärd ligger i utkanten av själva Öregrund. När man kommer in i Öregrund från väg 76 svänger man vänster mot tennisbanorna. Parkera vid tennisbanorna.Om besöksmålet
Hummelfjärd är ett besöksmål som skapats genom ett Lokalt naturvårdprojekt drivet av föreningen Öregrunds Framtid i samarbete med Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. 

Vad gäller i området?

Här gäller allemansrätten. Marken ägs av Östhammars kommun.

Generellt fiskeförbud gäller i Hummelfjärd och bäcken mot havet. Undantag för barn upp till 15 år utom i maj månad.