Sweden  English 

Hagalunds naturreservat

Vy över kohage vid Hagalund.
Foto: Karolina Vessby.
Närbild på rosa hasselblomma.
Tidigt på våren kan du se hasselns små rosa honblommor. Foto: Emelie Runfeldt.
Närbild på blad på en hasselbuske.
Hassel. Foto: Anett Wass.

Enköpings kommun, kulturlandskap, hassellund, beteshagar

Ett gammalt stillsamt kulturlandskap möter dig i naturreservatet Hagalund. Här finns skogsdungar med lövträd och gott om hackspettar, mer eller mindre öppna betesmarker och stora mossklädda stenblock. Men mest intressant är kanske den gamla hassellunden. Hasselbuskarna känner du igen på de många stammarna som växer tätt ihop som i en bukett. Många av hasselbuskarna i Hagalund har ovanligt grova stammar.

Vandra genom hagen och vidare in i hassellunden. Efter en kilometer når du fram till husgrunden efter det gamla torp som gett namn åt reservatet.
En informationsskylt på platsen berättar mer.
Fortsätt stigen så kommer du tillbaka till startpunkten, rundan blir ca 2,2 km. Du vandrar hela sträckan i en hage där det stora delar av året finns kor som kan vara lite nyfikna. 

Service
Liten parkering,  informationsskyltar. Det går kor i hagen under den gröna säsongen vilket gör att det ibland kan bli ganska lerigt, så ta oömma skor. Toalett saknas i området,

Geocaching
Vi har gömt en geocache i området. Det är en liten låda som kan hittas med hjälp av gps. Läs mer om geocaching under denna länk.

Liten historia
Området runt Hagalund har varit bebott och brukat under mycket lång tid. I reservatets södra del finns husgrunden efter torpet Hagalund. Torpet byggdes 1829 av Erik Larsson och Anna Stina Andersdotter. De fick uppföra huset på Hällby gårds ägor mot att de gjorde dagsverken på gården. På 1850-talet blev Hagalund istället arbetarbostad för statardrängar och deras familjer. Under industrialiseringen flyttade allt fler av statarna in till städerna och många arbetsbostäderna blev överflödiga och revs. Hagalund försvann i början av 1940-talet. Vid husgrunden finns en informationsskylt där du kan läsa mer om torpet.Ut och gå Geocaching Naturreservat Smultronställe

Förvaltare

Upplandsstiftelsen

Hitta hit

Hagalund ligger 5 km nordost om Örsundsbro, nära Sävaån.

Läs mer..


Läs mer

Upplandsstiftelsen förvaltar Hagalund. Läs mer på sidan Våra områden

Länsstyrelsen om Hagalund

Dokument