Sweden  English 

Gredelby hagar och Trunsta träsk naturreservat

Människor fikar i kohage, tillsammans med kor.
Foto: Karin Ek.
Fågeltornet i Gredelby hagar.
Fågeltornet i Gredelby hagar. Foto: Emelie Runfeldt.
Närbild på kärringtand.
Käringtand. Foto: Gillis Aronsson.

Knivsta kommun, blomsterrik hagmark, fågeltorn

Ströva genom Gredelby hagars blomsterrika marker. Här trivs många växter som gynnas av betande djur. Klasefibbla, brudbröd och kattfot är bara några av dem. Vårfloran är fantastisk, med vitsippor, gullvivor och slånbärsbuskar i en vacker blandning. Framåt hösten kan du se olika sorters ängssvampar. Svamparna trivs i områden som betats under lång tid.

Hagarna gränsar till Trunsta träsk, en restaurerad våtmark med vassbälten, slåttrade småöar och klarvattenytor. Du kan titta och lyssna på fågellivet i träsket från fågeltornet på höjden. Härifrån får du också fin utsikt över området. Fågeltornet i sig är väl värt ett besök då det är utformat som ett lusthus i två våningar. En markerad stig leder från parkeringen fram till tornet.

Finns det några vackrare picknickställen än hagmarker? Gredelby hagar har många fina platser där du kan njuta av en picknick i lugn och ro. På sommaren finns betesdjur i hagarna.

Service
Parkering, fågeltorn, stigslinga, rastbord.


Blommor Fåglar Picknick Ta bussen Smultronställe

Förvaltare:

Knivsta kommun

Hitta hit

Gredelby hagar och Trunsta träsk ligger i norra utkanten av Knivsta.

Läs mer..


Vad gäller i området?

Gredelby hagar och Trunsta träsk är ett naturreservat. 

Du är välkommen att:

  • Vandra
  • Ha picknick
  • Ta med hund, men under vår och sommar måste hunden vara kopplad. 
  • Plocka blommor, undantaget de som är fridlysta.

Det är inte tillåtet att

Dokument