Sweden  English 

Gammelskogen i Storskogen

Mossklätt stenblock.
Foto: Agneta Säfsten.
Korv som grillas över eld.
Foto: Karolina Vessby.
Stigen genom Storskogen.
Foto: Agnetha Säfsten.
Tre personer plockar bär i skogen.
Svampplockning. Foto: Stina Lindblad.

Uppsala kommun, trolsk skog, stora stenblock, vandringsleder

Vandra söderut från Storvreta in i den trolska Storskogen. Följ stigslingan (Vildmarksleden) eller vandringsleden (Jällaleden) som här går parallellt. Snart omges du av granar, tallar och stora mossklädda stenblock – du har kommit in den del av Storskogen som vi valt att kalla ”Gammelskogen”.

Efter ca 2 km kommer du fram till smultronställets informationsskylt där du också kan ta av mot Trollberget. Du har nu kommit in i Storskogens naturreservat. Stanna upp för att utforska skogens växter och djur eller kika in i Trollbergets små skrevor och grottor. Fortsätt ytterligare 500 meter fram till en av skogens rastplatser med vindskydd och eldstad.

Du kan också komma till ”Gammelskogen” genom att vandra norrut på Jällaleden med start i skogen bakom Jällaskolan. Härifrån är det ca 5 km fram till smultronstället och du passerar två rastplatser längs vägen.

Stigarna i Storskogen
Stadiga vandringsskor rekommenderas när du ska vandra genom Storskogens blockrika och lite svårvandrade terräng. Tvärs igenom skogen från Jälla till Storvreta går den 7 km långa Jällaleden som markeras med röd färg. Vill du vandra en runda väljer du Vildmarksleden som utgår från Storvreta. Båda Jällaleden och Vildmarksleden passerar smultronstället Gammelskogen.

Parkering
Vid Storvreta finns en stor parkering intill Skogsvallsvägen, strax söder om idrottsplatsen. Vid Jälla hittar du en mindre parkering bakom skolbyggnaderna.

Rastplatser
Om du vandrar söderut från Storvreta till Gammelskogen passerar du två grillplatser. Den första ligger vid Friluftsfrämjandets stuga strax innanför parkeringen. Den andra ligger drygt 500 m in i skogen. Vid båda grillplatserna finns vedförråd.

Vandrar du från Jälla kommer du förbi två andra rastplatser, med vindskydd, eldstad och vedförråd, på din väg till Gammelskogen.

Tillgänglighet
Terrängen i skogen är blockrik och bitvis svårframkomlig. Toalett saknas. 

Övernatta
I södra delen av Gammelskogen, där Vildmarksleden vänder tillbaka mot Storvreta, finns ett vindskydd som du kan övernatta i. Ytterligare ett vindskydd hittar du längre söderut längs Jällaleden.


Grilla Skog Ut och gå Ta bussen Smultronställe Naturreservat

Förvaltare

Uppsala kommun

Hitta hit

Storskogen ligger mellan Storvreta och Jälla, nordöst om Uppsala.

Läs mer..


Vad gäller i området?

I Gammelskogen gäller allemansrätten.

Dokument