Sweden  English 

Fageruddsåsens naturreservat

Närbild på bombmurkla.
På Fageruddsåsen växer bombmurklan. Foto: Gillis Aronsson.
Stig_ER_.JPG
Stig på åsen. Foto: Emelie Runfeldt
FA_Eldstad2.JPG
Eldstaden. Foto: Emelie Runfeldt

Enköpings kommun, rullstensås, skog, utsikt, fornlämningar

Undvik besök i naturreservatet vid blåsigt väder. Det finns en stor risk för fallande träd.

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre finns det många döda granar i reservatet. Detta innebär en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

Naturreservatet Fageruddsåsen är ett populärt strövområde alldeles vid Mälaren söder om Enköping. Från toppen kan du glimtvis få utsikt över vattnet som glittrar

35 m längre ner. Åsen består egentligen av två skogsklädda ryggar med öppen ängsmark emellan. 

Från parkeringen kan du följa en stigslinga på ca 2 km. Vandringen går uppåt genom granskogen som växer på åsens sluttning. Väl uppe på den högsta åsryggen fortsätter vandringen genom den glesare tallskogen på åsens krön fram till en rastplats med eldstad. Slingan fortsätter sedan ner till en småbåtshamn och därifrån tillbaka till parkeringen.

Service
Parkering, informationstavlor, stigar, grillplats, gästhamn med kiosk intill reservatet. Ingen plogning vintertid.


Skog Ut och gå Utsikt Naturreservat

Förvaltare

Fageruddsåsen förvaltas gemensamt av Enköpings kommun och Upplandstiftelsen.

Hitta hit

Naturreservatet ligger alldeles söder om Bredsand vid Svinnegarnsviken, ca 6 km söder om Enköping.

Läs mer..


Läs mer

Upplandsstiftelsen förvaltar Fageruddsåsen tillsammans med Enköpings kommun. Läs mer på sidan
Våra områden.

Länsstyrelsen

Vad gäller i området?

Fageruddsåsen är ett naturreservat.

Föreskrifter