Sweden  English 

Bredforsens naturreservat

Bredforsen_fran_Stockholmen_2_PE_.JPG
Landkvarnsforsen. Foto: Pär Eriksson.
Spång
Spång vid Bredforsen. Foto: Martin Amcoff.

Tierps kommun, älvlandskap, forsar, eldstäder, fiske

Bredforsens naturreservat är det närmaste Norrland du kan komma i Uppsala län, både när det gäller känslan och geografin. På andra sidan forsen i Dalälven börjar Norrland, men redan den vackra vandringen genom skogen och längs älven ger en känsla av att vara längre norrut än du är. Genom varierad skog med stora aspar och gamla granar, och på små broar över älven kan du till fots nå Landkvarnforsen. Här på en ö mitt i den brusande forsen är det fint att rasta och göra eld. I det strömmande vattnet finns harr och öring och många besöker området för att fiska. Här finns också gott om sjöfågel.

Från parkeringsplatsen kan du följa skogsbilvägen och sedan stigen till Landkvarnforsen. Efter 1,5 km ganska stenig vandring kommer du fram till ett forsområde med små öar. Spänger leder ut på öarna och till Landkvarnforsen. Mellan parkeringen och Landkvarnforsen finns ett vindskydd med eldstad och ved. Du kan fiska från stränderna men kom ihåg att lösa fiskekort! 

Service
Markerad och spångad stig, informationstavlor, eldstäder med ved, vindskydd. Fiskekort säljs bl a på campingen och på ICA i Söderfors.


Fiska Grilla Skog Naturreservat

Skötselansvarig

Den del av Bredforsens naturreservat som ligger i Uppsala län ägs och förvaltas av Upplandsstiftelsen. Läs mer på sidan 
Våra områden.

Hitta hit

Bredforsens naturreservat ligger ca 3 km norr om Söderfors.

Med bil: Vid väg 292 som går genom området finns en parkeringsplats, ca 4 km väster om Söderfors.


Kartor

Läs mer

Länsstyrelsen