Sweden  English 

Båtfors naturreservat

Batforstorpet_2.JPG
Eldstad vid Båtforstorpet. Foto: Pär Eriksson
Cinoberbagge på trädstam
I Båtfors lever Upplands landskapsinsekt, cinoberbaggen. Foto: Pär Eriksson.

Tierps kommun, naturreservat i Dalälven med orörd skog och älvängar.

Har du tänkt på att Dalälven rinner åt fel håll? Tidigare mynnade älven i Mälaren, men någon gång under senaste istiden fylldes flodfåran igen. Nu gör Dalälven en onaturlig böj öster om Avesta, ändrar riktning och letar sig istället norrut igen, ut till Gävlebukten. Istället för en strömfåra där vattnet nött sig ner under tusentals år så utgörs älvens sista sträcka på många platser av förgreningar och sjöar som omsluter holmar och uddar. Ett sådant område är Båtfors naturreservat. Skogen har under århundraden översvämmats av älven och längs stränderna står fukttåliga aspar och ståtliga ekar.

Terrängen är stenig och den gamla skogen i området är vildvuxen och svårframkomlig. Här finns inga iordninggjorda stigar. Däremot finns mängder av djur och växter att titta på för dig som är intresserad. Ta med karta och kompass eller GPS och rejäla skor om du vill gå på upptäcktsfärd i området. Vattnet i forsen är reglerat vilket gör att vattenståndet kan ändra sig mycket snabbt. Var försiktig om du ger dig ut på öarna.

I reservatet ligger Båtforstorpet som går att hyra för övernattning. Vägen ner till Båtforstorpet är bommad vid Hyttön.


Service
Informationsskyltar, övernattningsstuga 


Skog Naturreservat

Förvaltare

Båtfors naturreservat fövaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Hitta hit

Naturreservatet Båtfors ligger alldeles väster om Mehedeby.