Sweden  English 

Aspbo naturreservat och smultronstället Aspbobadet

Aspbo_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt.
Stig_till_badplats_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt
Närbild på Olvon.
Olvon. Foto: Karolina Vessby.
AS_Eldstad_ER_.jpg
En av grillplatserna längs Upplandsleden. Foto: Emelie Runfeldt.

Östhammars kommun, smultronstället, Upplandsleden, badplatser, grillplatser, naturcamping

Till Aspbo kan du åka året om. Ta en svalkande simtur i Stordammen på sommaren. Gör en värmande brasa vid någon av eldstäderna under hösten. Kanske lockar långfärdsskridskoåkning på den frusna sjön en vacker vinterdag? När våren kommer kan du ha picknick i den varma vårsolen och lyssna till fåglarnas konsert bland träden.

Aspbo har två parkeringar. Ett vid det mindre, västra, badet och ett vid det större, östra badet.

Förr var skogen hagmark där djur har gått och betat sedan lång tid tillbaka. Nu täcks marken istället av en blandskog med tall, björk och andra lövträd.

En gammal granplantering har nyligen avverkats vid den västra badplatsen, därför ligger parkeringen just nu vid ett kalhygge. Tanken är att här ska det komma upp ny skog med många lövträd i.

Bada
Aspbo är också ett smultronställe, vi kallar det för Aspbobadet. Här finns två fina badplatser med mycket gräsyta för filten. Det östra badet är större och har sandstrand. Mellan baden går den väl upptrampade Upplandsleden.

Grilla/picknick
Tag gärna med dig picknickkorgen till Aspbo. Här finns både gräsytor vid badplatserna och små berghällar bland träden att slå sig ner på. Eldstäder finns nära de båda badplatserna.

Vandra
En stigslinga sträcker sig mellan baden och är 2 km lång. Halva sträckan går du längs med vattnet på den orangemarkerade Upplandsleden. Andra halvan viker du av på en gulmarkerade stig som leder dig fram genom den småkuperade skogen. Du startar lättast vid den stora, östra parkeringen. Alldeles före parkeringen, mot vägen till, finns pilar in på stigen. 

Tillgänglighet
Området är inte anpassat för personer med funktionsnedsättning. Det går bra att ta sig ner till båda badplatserna med barnvagn.

Service
Två stora parkeringsplatser, badplatser, eldstäder med vedförråd, picknickbord, naturcamping, vattenpump med dricksvatten vid badplatserna, torrtoalett vid badplatserna och vid campingen. Det är fritt att tälta vid det Östra, större, badet. 


Bada Barnvänligt Grilla Picknick Tälta Ut och gå Smultronställe Naturreservat

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...

Förvaltare och skötselansvarig

Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen

Hitta hit

Aspbo naturreservat ligger 3 km nordost om Österbybruk.

Läs mer..


Läs mer

Aspbo förvaltas av Upplandsstiftelsen och Östhammars kommun. Läs mer under

Utökad information om Asbo

Våra naturområden

Östhammars kommun

Länsstyrelsen om Aspbo naturreservat 

Vad gäller i området?

Aspbo är ett naturreservat.

Du är välkommen att:

  • Plocka bär och svamp.

Det är inte tillåtet att:

  • Ta med hundar eller andra djur till badplatsområdena. I övriga delar av området ska djur hållas kopplade.
  • Elda och tälta annat än på anvisade platser.
  • Lägga till vid badplatserna med motorbåt.