Sweden  English 

Äs puss

As_puss_JanDahlin_img_1275.jpg
Rastplatsen vid pussen. Foto: Jan Dahlin.
kaffepanna_KV.JPG
Foto: Karolina Vessby

Enköpings kommun, vandringsslinga, ås med utsikt

Några kilometer norr om Enköping ligger Äsåsen och intill den lilla sjön Äs puss. Här finns möjlighet att att vandra och att upptäcka den spännande och omväxlande naturen. Men du kan också välja att bara vila och må bra vid pussen eller vid någon av de fina rastplatserna utmed slingan. 

Vid Äs puss har den lokala hembygdsföreningen arbetat hårt för att skapa ett trevligt besöksmål.  På 70-talet var pussen en fin fågelsjö. Sjön växte så småningom igen, men nu har man tagit bort vass för att skapa öppna vattenytor igen. 

Vandra på åsen och rasta vid pussen
Man har också gjort i ordning en fin vandringsslinga. Slingan utgår från parkeringen och är en del av Upplandsleden, slinga 24:1. Den är 2,4 km lång och ger dig en vandring upp på Äsåsen.

Äsåsen är den högsta höjden i Härnevi och människor har utnyttjat åsen sedan lång tid tillbaka. Uppe på krönet följer slingan en ålderdomlig stig där människor sannolikt tagit sig fram sedan brons- och järnåldern.  På åsryggen finns flera spännande fornlämningar från denna tid. De ligger i halvöppna och lättvandrade betesmarker. Du passerar flera fina utsiktsplatser med vidsträckt utsikt över landskapet. På två av dem finns bord och bänkar. Stigen går vidare genom gammal åsbarrskog. En avstickare leder ner till den lilla sjön, Äs Puss. Där finns en rastplats vid stranden med en grill. Doppa tån i pussen om du vågar – här finns riktiga blodiglar!

Service
Parkering, vandringsslinga, rastplatser längs slingan

 


Grilla Picknick Ta bussen Ut och gå

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...

Skötselansvarig

Härnevi hembygdsförening och Enavandrarna

Hitta hit

Äs puss ligger några kilometer norr om Enköping. 

Läs mer..