Sweden  English 

Ältsjöstigen

Tre personer står på utsiktsberg med kikare och tittar ut över sjön.
Utsikt över Ältsjön. Foto: Berndt Godin.

Uppsala kommun, vandringsstig, kulturlandskap, skog

Ältsjöstigen runt den lilla Ältsjön är 2,4 km lång och tar ungefär en timme att gå. På västra sidan av sjön finns en eldstad.

Sjön omges av branta berghällar. Du vandrar genom skog där man huggit bort mycket gran för att skapa mer utrymme för lövträd som ek och grova aspar.

På 1800-talet sänkte man sjön, men i mitten på 1900-talet byggde man ett dämme för att höja vattennivån igen. Idag trivs många fåglar här. Du kan se sångsvan, grågås, knipa och den ståtliga bruna kärrhöken.

Service
Parkering, eldstad


Grilla Skog Ta bussen Ut och gå

Skötselansvarig

Länna byalag

Hitta hit

Med bil: Från Uppsala kör du väg 282 mot Almunge och du har två alternativa parkeringsmöjligheter. Cirka 2 km efter att du har passerat avfarten till Fjällnora ser du en skylt med ”Ältsjön 200 m”. Där svänger du vänster upp på en liten skogsväg tills du kommer till en liten parkering med välkomstskylt. Alternativt, fortsätt 282, ytterligare ca 1 km till Ältvägen (till vänster), fortsätt på Ältvägen drygt 700 meter till en parkering med välkomstskylt.
Med buss: Från Uppsala station tar du regionbussen mot Knutby och kliver av vid hållplats Länna Löt. Härifrån går du några hundra meter tillbaka längs vägen tills du ser en skylt som visar
”Ältsjön 200 m”.
Sök bussnummer och tidtabell