Lunsen

Lunsentorpet_BGo_.jpg
Lunsentorpet. Foto: Berndt Godin.

Lunsenskogen 8 km upp till 13 km (UL 101) (övernattning) Knivsta och Uppsala
Fram till 1930-talet hämtade människor virke och ved i skogen, vallade betesdjur och bedrev myrslåtter. Det kan man se spår av än i dag. Upplandsleden går genom skogen delvis på gamla färdvägar. Skogen är idag ett naturreservat med naturskogskaraktär. Här kan man uppleva lugnet och tystnaden.
 

Vandringen börjar vid Flottsund där UL-buss 101 stannar, och går ca 4 km in i skogen till Lunsentorpet. Naturen är omväxlande med torra hällmarker med spännande lavar och gamla torrakor men även blötare småkärr och myrmarker. Har man tur kan spillning på marken avslöja närvaron av tjäder och järpe, de lite mer ovanliga skogsfåglarna. Rådjur, älg och skogshare har lämnat tydliga betmärken och spillning efter sig längs vandringsleden.
 

Mitt i skogen efter 4 km ligger Lunsentorpet, en övernattningsstuga för allmänheten, som är uppbyggd i en glänta nära grunden till det gamla torpet. Här finns ved, vatten, utedass och möjlighet att laga mat både inne och vid eldstäder utomhus. Förutom stugans sovbritsar finns plats för att tälta och ett vindskydd. Om ni väljer en dagstur är gläntan vid Lunsentorpet en självklar plats för en längre lunchpaus. Om vi inte väljer att gå samma väg tillbaka, utan ta den södra sträckan mot Brantshammar och vidare till Knivsta blir sträckan en halvmil längre. Ett andra alternativ är att från Lunsentorpet fortsätta Upplandsleden mot Fjällnora, via Fläktanstugan, fram till vägen där UL-buss tar dig till Uppsala eller Knivsta.

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...