Länna - Fjällnora

Vandringstips - Länna - Fjällnora - ctl00_cph1_mainimg
Foto:Anna-Karin Roos

Länna vid Lötsjön - Fjällnora 6-8 km

Vandringen börjar i det lilla samhället Länna, ca 15 km öster om Uppsala. Kommer ni med buss kliver ni av vid södra infarten till Länna, hållplats bruksgatan, vid avtagsvägen mot Kinsta. Vi följer grusvägen förbi Kopphagen till stenåldersbyn vid stranden av Lötsjön.. Denna sträcka är särskilt vacker på våren när sippor blommar i hassellundarna, i den så kallade stenåldersskogen. Vi vandrar vidare i ett omväxlande landskap förbi våtmarker och igenväxta forntida åkrar med odlingsrösen. Leden följer Lötsjöns i sydvästlig riktning genom trollskog, förbi Borgadalsbadet, upp till utkiksplatser över sjön och till en fornborg från folkvandringstid.

Genom att spana i landskapet kan barnen upptäcka olika spår av inlandsisen t.ex. ändmoräner med stora klippblock, rundhällar och isräfflor. Vandringen passerar platser där människor arbetat och bott nära naturen, t.ex. gamla torpställen, en tjärdal och kolbotten. Om klassen passerar i september, jämna år, kanske den årliga kolmilan är igång. På platsen finns en gammal kolarkojan med sovbrits och eldstad att kika in i.

Denna sträcka av Upplandsleden är skyltad med information på nitton platser med särskilt intresse. Det finns en tillhörande broschyr kallad "Lännastigen - en natur- och kulturstig", som beskriver naturen, inspirerar till aktiviteter och ger en kulturhistorisk bakgrund. Broschyren går att beställa från Upplandsstiftelsen.


Väl framme i Fjällnora finns många möjligheter att ströva fritt på lokala stigar, elda vid någon av eldplatserna vid sjön Trehörningen, hälsa på djuren vid gården eller ro eller paddla. Vid badplatsen finns bastu, toaletter och café. Här kan man också hyra stugor för övernattning. I området finns olika äventyr i form av ledarledda höghöjdsbanor och samarbetsstationer. Kontakta Fjällnoras servering för bokning av banor eller stugor.

Från Fjällnora går ingen buss. Närmaste hållplats är Fjällnora vägskäl längs väg 282.

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...