Gisselbol - Kolarmora


Gisselbol vid sjön Gisslaren - Kolarmora 7,5 km, 9,5 km eller 13 km(UL 805)Östhammar
Denna vackra sträcka går genom barrskog, längs öppna strandkanter av sjön Gisslaren med fina utkiksplatser över vattnet. Vi passerar också kulturpåverkade lövrika lundar med gamla hålträd. Om vi går tyst och har lite tur kan vi få syn på grävling eller rådjur. Innan leden viker ut på en skogsbilväg i 800 m, passerar vi en mystisk ruin i mörka skogen. Därefter kommer mer kuperad terräng över hällmarker i skog och äldre hyggen där gräs och hallon växer höga.
Nu närmar vi oss byarna Andersbol och Kolarmora där Kolarmoraån, en populär kanotled, passerar den lokala byvägen. Här är det lockande att fortsätta vandringen ytterligare 2 km västerut längs ån. Men vandringen har redan varit lång. Den sista etappen görs med fördel på våren när det är lite ljusare i lövverket. Leden slutar då vid ett vindskydd med eldstad och utedass. Där tar vi oss över en bro till den vändplan där bilar kan hämta. Om man har ork kvar går det att i stället vandra ytterligare 3,5 km söderut till Hallstaviksvägen där hållplatsen för UL-buss 805 finns.

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...