Gimodammen


Gimodammen 4,5 km - 12 km (UL 811) (övernattning) Östhammar
Stigen som går runt Gimodammen är en lokal slinga på 12 km med röda markeringar. Start och avslut är vid samma plats vid avtagsvägen mot badet på Gimo bruksgata. Några hundra meter bort finns hållplatser för UL-buss. Längs denna slinga finns två vindskydd med eldplatser efter ca 4,5 km vid Fornbol (lämplig övernattning) och 7,5 km närmare Betlehem. Vi passerar ytterligare tre eldplatser längre söderut, den sista vid badplatsen.
Vi kan också starta från Betlehem vid väg 288 och först följa en smal slingrande grusväg i 4 km. Om vi i stället tar oss i på denna väg med bil eller buss där leden möter vägen från Betlehem kommer vi rakt in i en storskog direkt. Barrträden är magnifika och står tysta med fötterna i ett hav av ormbunkar, mossa och blåbärsris.

Vandringen går genom relativt öppen skog över några partier som är blöta där det behövs stövlar. Det luktar gott av skvattram och pors. Vi passerar ett äldre hygge med stora stubbar och högt gräs där skogshallonen trivs. Man skymtar vassrika vikar i Gimodammen och kan om vi har tur se kärrhök eller häger flyga över. På mindre än en timme har vi kommit till vindskyddet för rast. Där går att elda. Ved finns, dock ej sågad och kluven. Fler fina platser för vätskepaus och lunch kommer efter ytterligare 500 m, och därefter med 1 km mellanrum. Leden slingrar sig nära vattnet ut på uddar där utsikten är fin. Sista etappen nära vattnet går på en upphöjd stenlagd och grusad vall för att hålla inne dammvatten. Där kan vi se grova gamla träd av tall, al och ask. Vandringen slutar när skogen öppnar sig vid badplatsen. Där finns parkering för bilar som väntar. Ska ni gå till buss 811 på Bruksgatan i Gimo är det ytterligare 800 meter att gå. Vägen kantas av bruksbebyggelse med herrgårdens vita huvudbyggnad och flyglar.

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...