Gimo - Österbybruk


Kakeläng i Gimo - Aspobadet i Österbybruk 8 km (UL 823, 817) Östhammar
Vi börjar vandra vid ett vägskäl i Kakeläng, ca 8 km nordväst om Sandvik i Gimo. Vandringen går omväxlande genom barrskogar och över mossar. Tidigt passerar vi en gammal boplats med huslämningar och några mystiska föremål. Därefter viker vi av över en träbro som leder upp på en vall intill spår av spardammar. Här står flertalet magnifika hundraåriga tallar på rad som idag är fridlysta. Vandringen fortsätter över broar och spänger genom fuktigare partier med vass och högväxt vegetation. Efter ca en timme hittar vi rastkojan med eldstad, bänkar och huggen ved. Utedass och soptunna finns.
Därefter fortsätter vi längs den gamla flottningsleden över Glamsmossen och vidare västerut i ca tre kilometer. På eftersommar och tidig höst kan man smaka lingon och blåbär, en bra anledning till småstopp. Glamsmossen är en storslagen miljö som gömmer många hemligheter. Här finns spännande växter och spår av torvbrytning. Här finns många diken och spänger att ta sig över innan vi når den imponerande kraftledningsgatan från Forsmark. Efter 2,5 timmes vandring når vi mer kulturnära marker med en rad fornlämningar och färska spår av modernt skogsbruk. Målet på sträckan är Aspobadet vid Stordammen, en naturskön plats att rasta och svalka fötterna på.

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...