Florarna

Vandringstips - Florarna - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Bernt Godin

Stormon i Florarna - Vika by och Risön 4 km, 6 km eller 9 km
De kortare sträckorna på 4,5 eller 6 km ger ett första smakprov på naturreservatet Florarna med storslagna vildmarksupplevelser och tystnad. Vi rör oss i de södra delarna, i blockrik barrskog i kanten av myrområdet. På sensommar till höst är det tyst utom rop från korpar och tranor. På våren hörs förstås allehanda fågelsång. Området har valts ut som en tyst zon och ger en känsla av tidlös ro. För 400 år sedan och framåt var det en stor aktivitet på myrarna och i skogen både sommar och vinter. Man bröt myrmalm, avverkade skogen, bedrev våtmarksslåtter och kolade. Så är det inte idag. Reservatet har funnits i 30 år.
 

Fågellivet i Florarna har norrlandskaraktär med arter som storlom, sångsvan, och trana. Vintertid hörs flera ugglearter och orrspel. Det doftar kryddigt av pors och skvattram när vi går ut på spängerna över myren mot vindskyddet vid Vikasjön. Det ligger fint med sjöutsikt på en liten holme. Det blir en väl vald avstickare innan färden fortsätter tillbaka och därefter österut genom skogen mot Vika by.
 

För att öka längden på sträckan till 6 km kan man gå en slinga norrut. Det ger mer upplevelse av gammelskog och man kommer närmare de stora myrvidderna. Man följer en lokal slinga längs Gammelån någon kilometer. Den längsta slingan i Flororna startar och slutar i Stormon och är 9 km. Här vi kommer ut på de riktiga myrvidderna på väg norrut mot Risön, en gammal utmarksgård mitt i reservatet. Här går att övernatta i stugor i tält. Under vägen passerar vi den 500 meter långa Kungsspången som vår nuvarande kung Carl Gustav fick i 50-årspresent. Stormon eller Vika by kan nås med fördel med bil eller mindre buss.

  • bild
    Upplandsleden, Om Upplandsleden Den 50 mil långa leden slingrar sig från Mälarens vikar i söder till Dalälvens skärgård i norr. E...