Kurs: Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband, 17/5

Miljo_kretslopp_25_sept_2015_01_AS.jpg

Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband tisdag 17 maj 2022 kl. 9-15 på Naturskolan i Hammarskog
Det här är en kurs för pedagoger i förskolan. Vi undersöker och upptäcker naturen omkring oss och lär oss mer om vanliga växter, fåglar och småkryp. Allt i form av lekar och övningar som passar på förskolan. Vi utgår från gruppen och undersöker naturen omkring oss med alla sinnen. Vi fångar småkryp med fällor och paraply, och undersöker livet i skogen och vattnet.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig


» Tillbaks till fler aktiviteter