8. Pansaruddenslingan 4,5 km

Grupp människor som vandrar (sett bakifrån).

För vem: Passar dig som vill se artrik, vild natur och inte har något emot att vandra över stock och sten.

Längd: 4,5 km
Start/Slut: Pansaruddens södra parkering
Service: parkering
Vatten: nej
Underlag: ojämn skogsstig
Naturtyp: barrskog

Det är mossigt. Det är stenigt. Det är ojämnt. Men helt underbart i gammelskogen! Genom Pansaruddens naturreservat kan du följa en 4,5 km lång slinga. Den här slingan är för dig som vill ha en vandringsutmaning, i alla fall delar av din vandring.

Del av Upplandsleden: Slinga 8:1
Läs mer: Pansaruddens naturreservat

Spillkraka_19790516a_webben_GA_.jpg
I Pansaruddens gammelskog trivs hackspettarna. Gröngöling, spillkråka och större hackspett är vanliga och med lite tur kan man stöta på mindre och tretåig hackspett.

Hitta hit

Pansarudden ligger en knapp mil åt nordost från Knutby.

Med bil: Från väg 288 viker du av mot Hallstavik på väg 661 strax öster om Gåvsta. 2,5 mil senare passerar du över Vällen och ett par kilometer längre fram svänger du av till höger mot Vällnora och Bennebols bruk. Efter 4 km kör du förbi norra parkeringen i Pansaruddens naturreservat.  Fortsätt några kilometer till den södra parkeringen. 

Med buss: Det finns ingen busshållplats i närheten. 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se