Time out - naturen som mötesplats

IMG_7346.jpg
Kanotpaddling i Hammarskog. Foto: Sara Beckman

Vi arbetade med naturen som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. I samarbete med Biotopia genomförde vi friluftsdagar för deltagare i ”Vänfamiljsprojektet” (Uppsala kommun, Svenska kyrkan). Tanken var att lyfta fram naturområden som är lättillgängliga, samt att inspirera till aktiviteter som är enkla att göra tillsammans när man vistas i naturen.


Projektperiod
2018–2019

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Biotopia, Upplandsstiftelsen, Svenska Kyrkan, Uppsala kommun

Del av län det berör
Uppsala

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo

Sara Beckman

LONA_logo.png