Utökad information om några av länets naturområden

Vårpromenad i Wikparken

Här hittar du pdf:er med kartor, foton och detaljerad information om några av länets naturområden. Områdena förvaltas av Uppsala kommun och av Upplandsstiftelsen. Tanken är att du som vill och behöver ska kunna förbereda dig väl inför besöket. Har du några frågor eller synpunkter om informationen, hör gärna av dig till info@upplandsstiftelsen.se

Du kan också titta på korta filmer från några av områdena.
Här hittar du filmerna

Badet2_ER_.JPG

 Aspbo naturreservat

Två badplatser och grillplatser, vid Stordammen utanför Österbybruk.

Badet.JPG

Björklinge friluftsområde

Badplats, grillplatser, elljusspår, kiosk mm.

Bryggan.JPG

  Dalkarlskärret i Hammarskogs naturreservat 

Rast- och grillplats vid litet vatten. Fågeltorn och stigslinga, söderom Uppsala.

Badet.JPG

 Fjällnora friluftsområde

Gård med djur, badplats, café, kanotuthyrning,
grillplatser och vandringsstigar mm, öster om Uppsala

Flaktanstugan.JPG

Fläktanstugan i Norra Lunsens naturreservat

Öppen, liten, raststuga i östra utkanten av Lunsenskogen, söder om Uppsala

Granasen_LH_.JPG

Granåsens naturreservat

Rast och grillplats med stora öppna gräsytor, omgiviet av
skog. Tillgänglighetsanpassad stig. Norr om Bålsta.

Utsiktsplats.JPG

Gredelby hagar naturreservat

Hagmark med fågeltorn, rastplats och stigslinga. Fint område för picknick, i utkanten av Knivsta.

Fageltorn-stig.JPG

 Hammarskogs naturreservat

Herrgårdsmiljö, badplats, tillgänglig spång längs Dalbyviken, fågeltorn, vandringsslingor mm.

Kung_Bjorns_hog.JPG

 Norra delen av Hågadalen-Nåstens naturreservat

Fin picknickplats vid Kung Björs hög, spännande bäckravin vid Kvarnbo och promenad längs Fjärilsstigen.

Harjaro_Appelnasgrund_badandebarn_AW.JPG

 Härjarö naturreservat

Badplatser, grillplatser och vandringsleder på halvö i Mälaren söder om Enköping.

Kallriga_fageltornet_Harudden_1.JPG

Kallerö i Kallriga naturreservat

Fågeltorn, grillplats berg med usikt över den grunda Kallrigafjärden, norr om Östhammar.

Vattunodsberget_AW_.JPG

Kalmarnäs naturreservat

Utsikt över Mälaren från höga klippor, tillgänglig
grillplats, äventyrsbana för barn, utanför Bålsta

 Spangen2_ER_.JPG

Kyrkspången

660 m lång spång över Nordmyran utanför Tärnsjö. Rastplatser i båda ändar, den norra med fågeltorn.


Kossor_ER_.JPG

Ledskär

Fågeltorn på vidsträckt strandäng, rast- och grillplats
vid hamnen, väster om Skärplinge.

Ladan.jpg

Lingnåre kulturreservat

Informationslada, stigslingor genom blomsterrika beteshagar.

Lunsentorpet.JPG

Lunsentorpet i Norra Lunsens naturreservat

Öppen raststuga mitt inne i Lunsenskogen, södra utkanten av Uppsala

Rävsten

Ö utanför Gräsö med stugby, grillplatser, naturstig, tältäng, utsikt över öppet hav mm.


Grillplatsen-grillbord.JPG

Stabbyskogens friluftsområde

Lättvandrade promenadstigar, eldstäder, utsiktsplats, naturstig, i norra utkanten av Uppsala

Fageldammarna.JPG

 Stadsskogens naturreservat

Rastplatser vid Valltjärn och fågeltammarna, trollskog, promenadstigar, skog mitt i Uppsala.

Stordammen-bord.JPG

Stordammen i Norra Lunsens naturreservat

Rastplats med eldstad i norra delen av Lunsenskogen, i södra utkanten av Uppsala.

Nya_handikappbryggan_2010_05_25_003.jpg

Strömabadet

Badplats vid Strömaren, norr om Tobo. Tillgänglig fiskebrygga, eldstäder.

Sunnerstastugan-.JPG
 

Sunnerstaåsens friluftsområde i naturreservatet
Årike Fyris

Pulka- och skidbacke, tillgänglig motorikbana, grillplatser och motionsspår, i södra delan av Uppsala.

Vendelsjon_Varggropen_var_AS.jpg

 Varggropens fågeltorn

Fågeltorn, rastbord, fin picknickplats vid södra delen av Vendelsjön.

1_Plattformen.JPG

Wikparken

Naturpark i anslutning till Wiks slott. Gångstigar, utsikt över Lårstaviken, bad, rastplatser. Söder om Uppsala.

Viltvattnet2_AP_.JPG

 Viltvattnet i Vedyxaskogen

Tillgänglig stig till rast- och grillplats vid viltvatten omgivet av skog, öster om Uppsala.


Tallen.JPG

Vårdsätra skog

Skogsområde i södra delen av Uppsala med flera stigslingor. 

IMG_7532.JPG

Vårdsätraspången

Tillgänglighetsanpassad spång och grusstig längs med Mälaren, södra utkanten av Uppsala. 

Utsikten.JPG

Årike Fyris naturreservat

Reservat längs med Fyrisån i Uppsala, fågeltorn, rastplatser, utsiktsplats på åsen.

Stranden_Osta_ER_.jpg

Östa naturreservat

Långa sandstränder, eldstäder, camping, fågeltorn med utsikt över Stormossen.


Vill du veta mer om områdena?

Naturkartan.se/uppsalalan kan du läsa mer om vad du kan se och göra i respektive område. Naturkartan finns också som app.

Naturkartan_Small.jpg

Har du frågor?

Besök Biotopia, Vasagatan 4 i Uppsala om du vill få personlig hjälp av en naturvägledare.

Du kan också mejla till: info@biotopia.nu

Eller ringa: 018-727 63 70

Pdf:erna är framtagna i ett projekt som drevs av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun, där statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt var medfinansiär. 

LONA_logo.jpg