Guidning Tedaröns naturreservat 19 augusti

Tedaron_grill.JPGFölj med våra guider Gillis Aronsson och Sara Lindh ut till naturreservatet Tedarön. Här finns många fina naturmiljöer och vi kommer att uppleva den fina strandmiljön, beteshagar, löv- och barrskog.  

När:  Torsdagen den 19 augusti 2021, kl. 14 - 17

Var: Tedaröns naturreservat i Enköpings kommun. Gemensam båtfärd till naturreservatet från Gubbudden. Båtfärden tar ca 10 minuter. 

Arrangör: Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen 

Anmälan: Anmälan görs senast 16 augusti till Upplandsstiftelsen, Elisabet Odhult: 070-586 31 25 eller elisabet.odhult@upplandsstiftelsen.se. Mer information om samlingsplats och guidningen fås efter anmälan. 

Coronaanpassning: Aktiviteten hålls utomhus med minskad risk för smittspridning. Vi begränsar antalet deltagare för att minska risk för trängsel. Obligatorisk anmälan. 


» Tillbaks till fler aktiviteter