Verksamhet

Gräsöfonden - Verksamhet - ctl00_cph1_mainimg
Gräsö har mycket att erbjuda för den som söker naturupplevelse. Här syns en av utsikterna från Högklyksberget. Foto: Anett Wass

Gräsön, som ligger i norra Uppland, har en unik natur, kust och skärgård med mycket höga naturvärden. Öns kulturlandskap är ett resultat av århundranden med slåtter och beteshävd. Bondens arbete och djurens bete har skapat ett varierat landskap med ett rikt utrymme för växter och djur. Gräsön har också mycket höga värden för friluftsliv och naturturism, då ön erbjuder besökare tillgång till öppet hav, oexploaterade stränder och en attraktiv skärgård.

Gräsöfonden deltar då och då i olika projekt som ligger i linje med fondens stadgar. Projekten skapar nya förutsättningar att arbeta med Gräsöns natur- och kulturlandskap liksom lägger grund för samarbete med andra organisationer och föreningar. 

Pågående projekt - Gräsöns öppna landskap - stängslingbidrag

Är du intresserad av bidrag till djurstängsel till hagmarker? Maila oss på grasofonden@gmail.com så skriver vi upp dig på kontaktlista för mer information efter sommaren. Har du konkreta idéer vad du vill göra, så skriv gärna några rader om det.

Pågående projekt - Gräsöns öppna landskap - kompetensutveckling

Gräsöns öppna landskap - kompetensutveckling
Gräsöfonden satsar i år lite extra på att du som mark- eller djurägare ska få den kompetens du känner saknas. Det kan handla om livsmedelssäkerhet, villkorad läkemedelsanvändning, fårhälsa, skinnberedning, mathantverk, naturvård, skogsbete, skogskunskap, röjsågsutbildning, avtalsutformning etc.

Har du egna idéer på föreläsningar eller kurser som du vill ordna där flera kan delta – så kan du söka bidrag även för detta!

Styrelsen har beslutat om en pott för 2021 som du kan söka bidrag från – till kursavgifter, reseersättning eller ev. andra omkostnader. Bidraget betalas ut efter genomförd aktivitet, och kan ges för hela eller del av kostnaderna med maximalt 4000 kr per person och tillfälle. Hör av dig till oss med dina förslag! Andra omgångens ansökningar har deadline 1 september 2021. Det kommer fler ansökningstillfällen under året. Vi kan förstås inte lova att alla får ersättning, men dra dig inte för att ansöka! Du ansöker genom att maila oss på grasofonden@gmail.com där du skriver vad du vill göra och vilka kostnader du beräknar ha för aktiviteten.

Tips på kurser kan du t.ex. få genom
Länsstyrelsens kalendarium:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender.html#query/*%3A*

LRF:s aktivitetskalender:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/

Hushållningssällskapet:
https://hushallningssallskapet.se/kurser-utbildningar/kurser-och-uppdragsutbildning/

Skogsstyrelsen:
https://www.skogsstyrelsen.se/produkter-och-tjanster/

Löpande verksamhet

Ett av de största hoten mot Gräsöns natur–, kultur och friluftsvärden är nedläggningen av jordbruk och upphörd hävd. Gräsöfonden arbetar för att motverka denna trend genom att tillsammans med markägare och andra intresserade bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta gör bland annat genom utlåning av en slåtterbalk, utdelning av ekonomiskt stöd till landskapsvårdande insatser traditionella byggnader och landskapselement samt information om kulturlandskapets värden.

Läs mer i tidigare verksamhetsberättelser.

Dokumentation från mötet Gräsön växer igen - vad gör vi?

Kunde du inte komma på vårt möte "Gräsön växer igen - vad gör vi?" i Norrboda bygdegård tisdagen den 3 mars 2020 som vi arrangerade i samarbete mellan stiftelsen Gräsöfonden och LRF Börstil-Gräsö?

Nedan finns en kortfattad dokumentation av grupparbetet och de två presentationerna som inledde kvällen. Klicka på respektive bild så laddas underlaget ned. Under verksamhetsåret 2020 kommer styrelsen se över idéerna och förslagen och ta ställning till hur Gräsöfonden kan bidra i frågorna som diskuterades.

Motesdok_ny.GIF BildGF.GIF BildUS.GIF

Avslutade projekt

Läs mer om Gräsöfondens avslutade projekt här.

 

Infokort om Gräsöfonden

GF_kort_A5_2017.jpg

Verksamhetsberättelse

Läs mer om Gräsöfondens verksamhet i de senaste verksamhetsberättelserna.

Förvaltningberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016