Öppnare landskap på Gräsö. LONA 2022-2024

Gräsöfonden - Öppnare landskap på Gräsö, LONA 2022-2024 - ctl00_cph1_mainimg

ARBETSUPPDRAG
Projektledning för stiftelsen Gräsöfondens projekt:
LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket

Stiftelsen Gräsöfonden inbjuder dig att komma in med intresseanmälan och prisuppgift för att arbeta som projektledare i ett projekt enligt nedanstående beskrivning. Till en början gäller uppdraget 15 september 2022 – 31 december 2022, med möjlighet till fortsatt uppdrag under 2023 och delar av 2024.

Om stiftelsen Gräsöfonden

Gräsöfonden är en stiftelse som bildades 1995 av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Fondens huvudsakliga uppgift är att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta görs bland annat genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes-, ängs- och åkermarker samt skapa förståelse för odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Gräsöfonden förvaltas och företräds av en styrelse, där det sitter representanter för såväl lokala som regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att styrelsens förslag blir verklighet. Arbetsgruppen fungerar även som projektgrupp för projekt som stiftelsen driver och projektledaren kommer därmed arbeta självständigt men nära arbetsgruppen.

Uppdraget

Uppdraget innebär att administrera och genomföra det lokala naturvårdsprojektetet Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket.


Uppdraget omfattar i korta drag:

 • Projektadministration
 • Arrangerande av möten och sammankomster
 • Annonsering
 • Telefonkontakt och mailkontakt med markägare, brukare och andra intresserade
 • Tecknande av avtal och övrig administration kring Gräsöfondens bidrag till stängsel och naturvårdande insatser.

Tid för uppdraget beräknas till maximalt ca 30 arbetsdagar under perioden 16 september till 31 december 2022.


Kravprofil:

 • Du ska ha F-skattsedel.
 • Vana vid självständigt och kommunikativt arbete i tal och skrift (svenska).
 • Ha egen telefon, dator (med relevanta program så som word och excel) samt möjlighet att göra utskrifter.
 • Ha B-körkort och tillgång till bil.

Meriterande är:

 • Kunskap om Gräsön.
 • Kunskap om odlingslandskapet och småskalig djurhållning.
 • Erfarenhet av att leda, administrera och rapportera projekt.


Anmälan om intresse och prisuppgift

Intresseanmälan lämnas till grasofonden@gmail.com senast 31 juli 2022. OBS förlängt till 15 augusti. Din intresseanmälan ska innehålla:

 • Företagets namn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson
 • Adress, telefon och e-post
 • Ingående personals kompetens och hur du tänkt arbeta med projektet
 • Om du utfört liknande uppdrag, kort beskrivning av dessa
 • Fast prisuppgift på timkostnad inklusive moms. I timkostnaden ska kostnader för telefon- och datoranvändning ingå. Reseersättning utgår utifrån stationeringsort Gräsö. För övriga resor, annonsering, lokalbokning, fika vid sammankomster och andra omkostnader som behövs för utförande av projektet finns en särskild budget.

En samlad bedömning av kostnad och utförande kommer göras av inkommande intresseanmälningar och besked ges under augusti till samtliga inkommande sökanden.

Jacob Spangenberg
Ordförande Gräsöfonden

Bilagor
Projektbeskrivning LONA Öppnare landskap på Gräsö – ett åtgärdspaket