Risinge, slinga 10:1

Mossa_Graso_OE.jpg
Foto: Oscar Edwards

Längd:17 km
Start/Slut: Skäfthammars kyrka
Service:  parkering
Vatten: kran på väggen, rött hus vid Skäfthammars kyrka, alltid tillgängligt
Underlag: grusväg, skogsstig
Naturtyp:  varierad barrskog, 

Olandsåns vatten, historiska kolbottnar och torpargrunder. Denna slinga erbjuder både gammal brukshistoria och mer modernt skogsbruk. Följ leden över Olandsån och en vandring väntar dig längs lättvandrade grusvägar. 

Mer information:Naturkartan.se

aldre_skog_roslagen_SO.JPG

Foto: Upplandsstiftelsen

                                 

Kartor och bok om Upplandsleden

Två papperskartor, Uppsala & Upplandsleden, samt Färnebofjärden & västra Upplandsleden täcker in hela Upplandsleden. 

Boken Vandra Upplandsleden innehåller etappbeskrivningar och turförslag.

Kartor och bok ges ut av Calazo förlag. De säljs på Biotopia i Uppsala. Du kan också beställa dem från oss.

Digital karta finns på Naturkartan.se

Parkering

Parkering finns vid alla etappstarter och etappslut utom vid: Lunsentorpet (etapp 1), Forsby (etapp 1:2), Kolarmora (etapp 10), samt Långhäll (etapp 17).