Landskapsprojekt Vällen

Vällnora bruk
Vällnora bruk från luften. Foto: Upplandsstiftelsen.

Vällen är en 15 km långsmal sjö som omges av skogsmark. I den södra delen finns två gamla bruk, Vällnora och Bennebols bruk. Upplandsstiftelsen har sedan bedrivit ett projekt i landskapet sen år 1993 i samverkan med bland annat Korsnäs AB och Harhs bruk. En rad biologiska undersökningar har genomförts i projektet. Mer än 10 % av skogsmarken är skyddad och ett 10-tal naturreservat finns i området, bland annat Pansaruden och Ola.

Upplandsleden går längs sjöns östra strand. En kanotled finns i Kolarmoraån som avvattnar Vällen. Kanoter går att hyra av Ekeby hembygdsförening som har verksamhet vid Vällenbadet vid sjöns västra strand.

I arbetet ingår att informera allmänheten och verka för att landskapet blir tillgängligt för människor som vill vistas i naturen.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson

Läs mer

Under Publikationer i menyn till vänster finner du intressanta rapporter och artiklar som berör Vällenområdet. Alla våra publikationer finner du under Om stiftelsen i menyn ovan.