Stora granbarkborreangrepp i länets skogar

Harjaro_Barkborreskog.JPG

Flera skogsområden runt om i länet har drabbats mer eller mindre hårt av granbarkborreangrepp, som en följd av den extremt torra sommaren 2018. På vissa platser är angreppen omfattande och här finns många döda, stående granar. Döda träd faller lättare än levande. Var uppmärksam när du vistas i områden med många döda granar, särskilt vid blåsigt väder.

Vilka skogar drabbas?

Granbarkborren angriper stormfällda eller stressade granar, t.ex. sådana som har blivit försvagade av torka. Granarna försvarar sig med kåda. Granbarkborren undviker granar som växer bland lövträd. Skogar med bara gran, till exempel planterade bestånd, är som ett dukat bord för barkborrarna. Det finns nästan 100 barkborre-arter i Sverige men bara några få av dessa är "aggressiva" och kan invadera och döda friska träd.

Vad händer sen?

Så länge det har funnits skogar har det funnits döda träd. De döda träden bryts ned av olika arter som svampar, smådjur och mikroorganismer. De döda träden är som ett skafferi för skogens invånare, och ger dessutom skydd, gömställen och övervintringsplatser för fåglar, gnagare och småkryp.

När grandominerade skogsbestånd dör p.g.a granbarkborre ”bygger” skogen om. De döda träden faller och förmultnar och ger mat och boplats åt skogens invånare. Samtidigt växer nya träd upp. Lövträden kommer först och sedan de skuggtåliga träden, bl.a. gran. Om den nya skogen lämnas orörd kommer den att bli en skog med olika träslag, i olika åldrar. En sådan naturlig skog är bättre rustad för att klara av nästa barkborreangrepp.

Läs mer om Granbarkborren

Skogsstyrelsen: Granbarkborre

Naturvårdsverket: Granbarkborre i och kring skyddad natur (naturvardsverket.se)

Länsstyrelsens arbete med angrepp av granbarkborrar i naturreservat


GBB_19_maj_2019_6.jpg