Rullvänlig höstvandring i Wikparken 22/9

Varpromenad_ER_.jpg

När: Torsdag 22 september kl. 13 - 15
Var: Wikparken
Busshållplats: Wiks slott (ca 1,5 km vandring till utgångspunkten från busshållplatsen)

 

I Wikparken är det härligt att vandra under hösten. De mäktiga träden har en spännande historia som vi får veta mer om på turen. Vi går på hårdgjorda stigar utan branta backar, så det går bra att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn.

Ta gärna med eget fika – vi bjuder på kaffe/ te!

Anmälan och info: Sara tel. 070 586 03 21 eller info@upplandsstiftelsen.se
Arrangör: Upplandsstiftelsen 

Upplandsstiftelsen fyller 50 år! Det här är en av 50 jubileumsaktiviteter som vi bjuder in till under året. 


» Tillbaks till fler aktiviteter