Inspiration till friluftsliv i Uppsala län under 2021

Naturvardar

Luften är fri är devisen för Frilfutslivets år. Projektet vill utnyttja dragkraften i kampanjen Friluftslivets år 2021 för att öka naturbesöken bland familjer och därmed bidra till att öka den fysiska och psykiska hälsan hos barn i socialt utsatta områden.

Syfte

Syftet är att bidra till en hälsofrämjande livsstil hos familjer i socialt utsatta områden genom att inspirera deras familjer och övriga nätverk till frilufts- och naturaktiviteter.

Målsättning

  • Inspirera familjer i socialt utsatta områden till att gå ut i naturen genom att förstärka det budskap som sprids nationellt under Friluftslivets år 2021.
  • Sprida lekfulla årstidsbunda utmaningar till familjer och barn som de kan göra i sin närnatur. Genom koncepten ”Friluftskompis” och #jag har aldrig.
  • Ge konkreta tips om hur man hittar ut i sin närnatur till badplatser, smultronställen, friluftsområden och leder.

Projektperiod
2021

Finansiering
Region Uppsala och Upplandsstiftelsen

Parter
Upplandsstiftelsen i samverkan med kommuner

Del av län det berör
I första hand Uppsala och Tierps kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Sara Beckman

Region_Uppsala_logga.jpg