Din väg: 

Kurs för förskolepersonal: Utforska naturen - växter, djur och ekologiska samband, 23/5

Sinnen_20_maj_2016_34_AS.jpg

Utforska naturen – växter, djur och ekologiska samband - tisdag 23 maj 2023 
Vi undersöker och upptäcker naturen omkring oss och lär oss mer om vanliga växter, om småkryp och kanske andra djur. Du får använda olika metoder för att samla in, ta reda på mer om och arbeta vidrae med dets om finns i naturen.

Vi planerar att börja vid Naturskolans hus, och går sedan under dagen några kilometer genom skogen till Dalkarlskärret. Vi använder boken Småkryp på land under kursdagen. 

Under 2023 håller vi fyra olika kursdagar som vänder sig till pedagoger i förskolan - på Uppsala Naturskola i Hammarskog. 
Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen.

Kursdagarna börjar med fika och en bakgrund till dagens ämne. Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi utgår ifrån att vi är utomhus under hela kursdagen. Vi har möjlighet att gå inomhus eller sitta under ett tak de stunder när vi mest ska prata. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Dagarna kostar 1500 kr + moms per person och dag. Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. 

Vi som håller de här kursdagarna är Stina Lindblad från Upplandsstiftelsen och Anna Aldén från Uppsala Naturskola. Vi tog över förskolekurserna förra året, efter Kajsa Molander som hållit dem i många år. Vi fortsätter utveckla kurserna - men mycket kommer vara sig likt från år till år. Vi har båda tjugo års erfarenhet av att uleda grupper av barn, elever och vuxna - utomhus.  Anna har  bakgrund som naturbrukslärare och Stina är biolog. Johan Lindell, biolog och naturinspiratör deltar som kursledare på Utforska Naturen 23 maj. Andra kollegor från från naturskolan kan också komma att medverka.

Läs mer om kurserna och hur du anmäler dig


» Tillbaks till fler aktiviteter