Kurs: Naturvetenskap och teknik 24/5

NT_13_maj_2016_46_AS.jpg

Naturvetenskap och teknik tisdag 24 maj 2022 kl. 9-15 vid Naturskolan i Hammarskog

Det här är en kurs för pedagoger i förskolan. Vi visar hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik ute på ett enkelt och roligt sätt på förskolan. Ni får själva pröva på aktiviteter som passar på förskolegården eller i närmsta skogsdunge. Vi arbetar med produktiva frågor och naturvetenskapligt förhållningssätt. Vi arbetar med Tema luft och vatten, bygger drakar, gör raketer, snurror, såpbubblor och vattenexperiment. Vi löser praktiska problem med hjälp av gammal teknik.

Läs mer om kursen och hur du anmäler dig


» Tillbaks till fler aktiviteter