Nygammal kanotled i Tämnarån

Paddlare_tamnaran_KV.jpg

Om projektet
Tämnarån är 5 mil lång och rinner från Tämnaren, förbi brukssamhällena Ullfors, Strömsberg och Västland, genom Tierp och ut i havet vid Karlholm. För många år sedan var hela ån en kanotled som förvaltades av Upplandsstiftelsen. Idag förvaltar vi endast en kortare sträcka mellan Tierp och Strömsberg. 

På initiativ från tre ideella föreningar kopplade till tre bruksorter längs ån, Ullfors, Strömsberg och Karlholm, har vi nu sökt fått pengar för att återupprätta ån som officiell kanotled. Huvudsyftet är att generera en aktivitet kring vilken företagare i området kan erbjuda mat, boende, kajakuthyrning och andra tjänster till turister som kommer för att paddla. Ett annat syfte är så klart att ge lokalbefolkningen en ny plats för rekreation och friluftsliv och att skapa en attraktion i som man kan vara stolt över i bygden.

En förstudie gjordes under 2015. Då paddlades hela sträckan igenom ett par gånger och en omfattande rapport med förslag till åtgärder togs fram. Slutsatsen blev att större delen av ån går att iordningställa som kanotled. En sträcka mellan Gryttjom och Tierp ingår dock inte i projektet i dagsläget på grund av dålig framkomlighet på många platser. 

På gång i projektet

2020
I mitten av mars levererades våra 19 flytbryggor. Bryggorna ska nu börja placeras ut på förbestämda platser längs ån. Vi har avtal klara med i stort sett alla markägare där bryggorna ska ligga. Det kommer också att bli ett par rastplatser. Nu börjar arbetet med att inventera sevärdheter och service som kan vara av intresse för kanotisterna. 

2019
Under 2019 upphandlades 19 flytbryggor som ska placeras ut på platser längs ån där man behöver lyfta förbi hinder som dammar eller forssträckor. Avtal har skrivits med de flesta markägare där bryggorna ska ligga. Under senare delen av våren ska bryggorna börja placeras ut. 

Projektperiod
2018–2021

Finansiering
Jordbruksverket, Leader nedre Dalälven 3 och Tierps kommun

Parter
Tierps kommun, Upplandsstiftelsen, Idé och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland, Strömsbergs samarbetskommitté och Månkarbo IF.

Del av län det berör
Tierps kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen
Emelie Runfeldt

 Leaderlogga_landsbygdsfonden.jpg