Naturskola

Fyrisåvandringen

Fyrisåvandringen är en ämnesintegrerad vandring för Uppsalas gymnasieskolor längs Uppsalas pulsåder Fyrisån.

Följ Fyrisån från forntid till framtid

Taggade pedagoger från UpplandsmuseetUppsala vattenBiotopia och Upplandsstiftelsen arrangerade initialt Fyrisåvandringen som en fortbildningsdag för kommunens gymnasielärare den 13:e juni, 2022, där ungefär 60 lärare deltog. Gymnasieklasser i Uppsala kommun erbjuds nu att under höstterminen 2022 genomföra vandringen tillsammans med en eller flera ansvariga lärare!

Fyrisåvandringen är en ämnesintegrerad vandring för Uppsalas gymnasieskolor längs Uppsalas pulsåder Fyrisån. Vandringens innehåll berör stadens historia, nutid och framtid ur ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Den röda tråden är hållbar utveckling. Konceptet är ett samarbete mellan ovanstående organisationer och KUPP som är ett nätverk av gymnasielärare i Uppsala kommun med fokus på ”lärande för hållbar utveckling”. Vandringen startar vid Gunillaklockan (Uppsala slott), omfattar fyra praktiska stopp med utbildade pedagoger samt ytterligare platser av intresse längs vägen, och avslutas vid Ultuna.

0c3db8e7c732992ec2248ba30db5a829_bfd00c6043a01fb563e59241cbcc1d2f

Fyrisåvandringen belyser de utmaningar ett växande samhälle har utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Uppsala som stad har förstås en lokal utbredning, men vi är självklart en del av en större region och det globala samhället, vilket innebär att vi både är beroende av och påverkar vår omvärld. Samtidigt påverkar våra handlingar även framtidens generationer, på samma sätt som tidigare generationer av Uppsalabor har gjort val som påverkar oss idag. Fyrisåvandringen kommer att belysa dessa aspekter inom tid (historia – nutid – framtid) och rum (lokalt – regionalt – globalt), samt belysa hur viktigt det är att vi tillsammans tar väl avvägda beslut förankrade i kunskap och förnuftiga resonemang. Just dessa aspekter är centrala för ett lärande för hållbar utveckling inom gymnasieskolans läroplan. Det är också en demokratisk fråga att kunna påverka sin samtid, vilket är extra viktigt i denna tid av oro till följd av invasionen av Ukraina.

Det är vår avsikt och förhoppning att Fyrisåvandringen ska bli ett bestående, årligen återkommande evenemang för Uppsalas gymnasieskolor. Vi hoppas att Fyrisåvandringen blir en rolig, intressant och lärorik upplevelse. Information om hur du anmäler dig och din klass till höstens vandringar hittar du i PDF-filen ”Fyrisåvandringen – Inbjudan ht22”.

Varmt välkommen!

/Arrangörerna (11 augusti, 2022)