Utveckling och upprustning av Upplandsleden

Bengt-Olof.JPG

Sammanfattning
Med sina 50 mil är Upplandselden en av Sveriges längsta låglandsleder. De senaste åren har vi satsat mycket på information om leden för att göra den mer känd. Vi har bland annat tagit fram en app, två kartor, en översiktskarta och en bok. 

I det här projektet vill vi höja standarden på leden och komplettera den information som finns ute längs leden för att den ska hålla samma klass som informationsmaterialet. Den vägvisning som finns ska kompletteras med nya skyltar som visar avståndet till närmaste etappmål. Vi ska byta ett stort antal spänger som blivit dåliga och vi ska ta fram informationsskyltar och vägvisare till alla slingor som finns längs leden. På informtionsskyltarna ska vandrare kunna läsa om var slingan går, hur lång den är, terräng och sevärdheter. Längs etapp 16 kommer vi att tillsammans med Älvkarleby kommun ta fram tre skyltar som ska placeras vid tre intressanta platser längs etappen.

Vi ska också ta fram en ny kartfunktion till Upplandsstiftelsens hemsida med tydliga kartor över de olika etapperna och vilken service som finns längs vägen. 

För att möta den efterfrågan på information som finns från utländska turister kommer vi att jobba med översättning av texterna om leden. 

Projektperiod
2017–2020

Finansiering
Landsbygdsprogrammet, Upplandsstiftelsen, Region Uppsala

Parter
Upplandsstiftelsen i samarbete med de kommuner som leden går igenom.

Del av län det berör
Alla kommuner i länet

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Emelie Runfeldt

Anders Olander

 EU-flaggaEuropeiskajordbruksfondenfarg.jpg