Kursdag: Naturvetenskap och teknik 24/4

NT_13_maj_2016_46_AS.jpg

När: 24 april kl. 9–15
Var: Naturskolan i Hammarskog, 1,5 mil söder om Uppsala
För vem: Kursen vänder sig till pedagoer i förskolan

Vi visar hur man kan arbeta med naturvetenskap och teknik ute på ett enkelt och roligt sätt på förskolan. Ni får själva pröva på aktiviteter som passar på förskolegården eller i närmsta skogsdunge. Vi arbetar med produktiva frågor och naturvetenskapligt förhållningssätt. Vi arbetar med Tema luft och vatten, bygger drakar, gör raketer, snurror, såpbubblor och vattenexperiment. Vi löser praktiska problem med hjälp av gammal teknik.

Under året hålls sju olika kursdagar på Uppsala Naturskola i Hammarskog som vänder sig till pedagoger i förskolan. Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen. Kursdagarna börjar med fika och prat (teori och bakgrund till dagens ämne). Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi är mest ute. I slutet av dagen reflektion kring det vi gjort. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Tag med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagar kommer det att finnas eld till lunchen, så att det går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Jag som håller dessa kursdagar heter Kajsa Molander, är utbildad fritidspedagog och har jobbat hela mitt yrkesliv med barn i olika verksamhetsformer, de senaste 23 åren på Uppsala Naturskola.  Kollegor från naturskolan kan också komma att medverka.

Kostnad: Dagarna kostar 600:-/person och dag + moms
Anmälan: Anmäl senast en månad före aktuell kursdag. Bekräftelse får ni så snart som möjligt, mer detaljerad info om kursdagen kommer efter anmälningstidens slut. Dagarna är fristående, så anmäl till en eller flera.

Hitta hit: Uppsala Naturskola ligger i Hammarskogs friluftsområde 1,5 mil söder om Uppsala. För vägbeskrivning titta på Uppsala naturskolas hemsida www.naturskolan.uppsala.se

Välkomna med anmälan och frågor till kajsa.molander@uppsala.se

Kajsa Molander
Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen
018 – 727 80 54
» Tillbaks till fler aktiviteter