Kurs: Trygg, varm, torr, mätt och glad i naturen 2 juni


En avgiftsfri kursdag  - 2 juni 2022 på Uppsala Naturskola i Hammarskog -  med grunderna i allemansrätten och friluftsliv 

 - för dig som vill ta steget ut i naturen med barn i förskolan!   

Allemansrätten ger oss pedagoger stora möjligheter att använda naturen som pedagogiskt redskap. Men det är inte självklart att alla som arbetar i förskolan känner att de har tillräcklig kunskap för att leda en barngrupp ute.

För att ta med barnen på små äventyr utanför gården behöver varje pedagog själv känna sig trygg i naturen. I den här kursen bekantar vi oss med några vanliga arter, enkelt friluftsliv och allemansrättens rättigheter och skyldigheter. Under kursen kommer deltagarna också få prova att leda en kort aktivitet i naturen tillsammans med andra.

Läs mer och anmäl dig här: 

https://naturskolan.uppsala.se/kurser-moten/fortbildningsdagar/trygg-varm-torr-matt/

Arrangör: Uppsala naturskola och Upplandsstiftelsen


» Tillbaks till fler aktiviteter