Kurs för förskolepersonal: Friluftsliv, 8 oktober

Naturskolan_lanna3_AA_.jpg

Inbjudan till kursdagar 2021 på Uppsala Naturskola

 Nu, i januari 2021, är våren fortfarande oviss med tanke på coronaläget. Samtidigt är det mer aktuellt än någonsin med uteverksamhet med barnen. Så, om det går att i enlighet med folkhälsomyndighetens råd hålla dessa kursdagar, är ni mycket välkomna till oss. Vi kommer bara att vara ute och vi får hjälpas åt att hålla avstånd. Om de lokala eller nationella råden inte stöder detta ställs kursdagarna in. Om ni själva får förhinder eller inte känner er trygga pga coronaläget avbokar ni.

Under året håller vi sex olika kursdagar på Uppsala Naturskola i Hammarskog som vänder sig till pedagoger i förskolan. Vi vill praktiskt visa hur man kan arbeta mot målen i Lpfö 18, samtidigt som barnen får upplevelser i och av naturen. Kursdagarna börjar med fika och prat (teori och bakgrund till dagens ämne). Sedan består större delen av dagen av att praktiskt få pröva på sådant man sedan kan göra med sin barngrupp. Vi är bara ute nu i vår, i höst får vi se om det är tillåtet att gå in för vissa moment. I slutet av dagen reflektion kring det vi gjort. Vi håller på mellan 9.00 – 15.00.

Tag med kläder för utebruk och egen lunch. De flesta dagar kommer det att finnas eld till lunchen, så att det går bra att grilla något. Ta också med kamera och anteckningsmaterial om ni vill.

Dagarna kostar 600:-/person och dag + moms. Anmäl till kajsa.molander@uppsala.se  senast en månad före aktuell kursdag. Dagarna är fristående, så anmäl till en eller flera.

Jag som håller dessa kursdagar heter Kajsa Molander, är utbildad fritidspedagog och har jobbat hela mitt yrkesliv med barn i olika verksamhetsformer, de senaste 25 åren på Uppsala Naturskola.  Kollegor från naturskolan kan också komma att medverka.

Friluftsliv  8 oktober
Syftet med dagen är att lära sig enkla knep för att ha det bra ute under alla årstider med sin barngrupp. Vi bygger vindskydd, gör upp eld och lagar mat, samt leker lekar som passar årstiden. Vi träffas i naturskolans hus och går sedan upp i skogen där vi bygger ett läger och gör det mysigt.

Hitta hit
Uppsala Naturskola ligger i Hammarskogs friluftsområde 1,5 mil söder om Uppsala. För vägbeskrivning titta på Uppsala naturskolas hemsida www.naturskolan.uppsala.se


Kajsa Molander
Uppsala Naturskola och Upplandsstiftelsen
070 - 610 2003» Tillbaks till fler aktiviteter