Tillgänglig natur i Uppsala län

Ung person i rullstol fiskar

Tillgänglighet innebär både hårdgjort underlag och tydlig information

Vi jobbar med tillgänglighet både ute i våra områden, men även i form av information. För oss är det självklart att det ska finnas platser dit man kan åka för att vandra, fiska eller ha pick-nick även för dig som är rörelsehindrad eller har barnvagn. 

Mer info om tillgängliga platser hittar du här!

Kontakt

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21